A társadalmi változásokkal fejlődő települési szennyvízgazdálkodási koncepciók kronológikus áttekintése

Szerzők

  • Czikkely Márton Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2019.06.02.37-45

Kulcsszavak:

szennyvíztisztítás, népességnövekedés, közegészségügy, környezetterhelés

Absztrakt

Évszázadok alatt a kommunális és ipari szennyvizek mennyisége, összetétele az urbanizáció és amodern társadalom tevékenységének következtében folyamatosan változott. A városok kialakulásával párhuzamosan a népsűrűség (/fő/km²) is nagyobb lett, ami nemcsak fontossá, hanem szükségszerűvé is vált a szennyvízkezelési megoldása. A népesség tömörülésében óriási szerepe volt többek között a földrajzi viszonyoknak, az infrastruktúrának és az iparosodásnak is. A folyók feltöltődése és a vízpazarlás már az ókorban is városok elnéptelenedéséhez vezetett, így a természetes vízkészlettel történő ésszerű gazdálkodás az urbanizáció alappillére volt. A sűrűn lakott helyeken értelemszerűen nagy mennyiségben keletkezett kommunális szennyvíz, amelynek kezelése folyamatos kihívást jelentett. Az ipari-termelési struktúra változásával, a szennyvizek biokémiai összetétele is átalakult. Ez a tanulmány a népességnövekedés, a vízgazdálkodás és a szennyvíztisztítás kapcsolatára, és az alkalmazott módszerek komplex kérdéseire szeretném felhívni a figyelmet.

 

Információk a szerzőről

  • Czikkely Márton, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

    tanársegéd
    E-mail: czikkely.marton@gtk.szie.hu

Hivatkozások

Abfallberatung Unterfranken (Abfallausstellung Mittelalter bis Mitte 19. Jahrhundert). Hölzerner Abtritterker über dem Birsig, einem kleinen Stadtbach, der als Abwasserkanal genutzt wurde, Basel um 1880. https://www.abfallberatung-unterfranken.de/abfallentsorgung_in_der_stadt.html

Alföldy G. 2002. Római társadalomtörténet. Budapest, Osiris Kiadó

Európai Unió, Víz Keretirányelv. http://euvki.hu/

Forisek P. 2008. A Római Birodalom képes története. Debrecen, TKK, 128.p.

Földi L., Halász L. (2009): Környezetbiztonság. Budapest: Complex Kiadó. 1-419 p.

Grüll T. 2007. Az utolsó birodalom. Az Imperium Romanum természetrajza. Budapest, Typotex Kiadó, 328 p.

Hofstra N., Vermeulen L.C. (2016): Impacts of population growth, urbanisation and sanitation changes on global human Cryptosporidium emissions to surface water. International Journal of Hygiene and Environmental Health 219 (7): 599-605. p.

Huston S., Rahimzad R., Parsa A. (2015): ‘Smart’ sustainable urban regeneration: Institutions, quality and financial innovation. Cities 48: 66–75 p.

Ligetvári F., Szász J. (1986): Vízgazdálkodás. Egyetemi jegyzet. Budapest: Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem. 2-13 p.

Ligetvári F. (2008): A vízgazdálkodás alapjai. Jegyzet Vadgazda mérnök szakos hallgatók részére. Gödöllő: Szent István Egyetem MKK Vadgazda Mérnöki Szak. 35- 77 p.

Ligetvári F. (szerk.) (2011): Vízellátás és csatornázás. Egyetemi tankönyv, Szent István Egyetem, Gödöllő. 184 p.

Magyar Víziközmű Szövetség honlapja: „A Reitter Ferenc díj névadója”. http://www.maviz.org/alapitvany/reitter_ferenc

Miller J.D., Hutchins M. (2017): The impacts of urbanisation and climate change on urban flooding and urban water quality: A review of the evidence concerning the United Kingdom. Journal of Hydrology: Regional Studies 12: 345-362. p.

Price, M. 2017. Origins of ancient Rome’s famed pipe plumbing system revealed in soil samples. http://www.sciencemag.org/news/2017/08/origins-ancient-rome-s famed-pipe-plumbing-system-revealed-soil-samples DOI: https://doi.org/10.1126/science.aap8024

Rechnitzer J., Páthy Á., Berkes J. (2014): A magyar városhálózat stabilitása és változása. Tér és Társadalom 28: 105-127. p.

Simai M. (2016): A harmadik évezred nyitánya. A zöld fejlődés esélyei és a globális kockázatok. Budapest: Corvina Kiadó Kft. 374 p.

Szoboszlay S., Kriszt B. (2010): Környezeti elemek védelme. Egyetemi jegyzet. Gödöllő: Szent István Egyetem Kiadó. 30-50 p.

Letöltések

Megjelent

2019-06-28