Hajdani Hamletek

Szerzők

  • Szabó Zsófia Kaposvári Egyetem Művészeti Kar Vizuális Intézet

Kulcsszavak:

Shakespeare, Hamlet, drámaillusztráció, színházi portré, portréfestészet

Absztrakt

„Illeszd a cselekvényt a szóhoz, a szót a cselekvényhez, különösen figyelve arra, hogy a természet szerénységét által ne hágd: mert minden olyas túlzott dolog távol esik a színjáték céljától, melynek föladata most és eleitől fogva az volt és az marad, hogy tükröt tartson mintegy a természetnek; hogy felmutassa az erénynek önábrázatát, a gúnynak önnön képét, és maga az idő, a század testének tulajdon alakját és lenyomatát.” – így oktatja Hamlet a színészeket Shakespeare jól ismert darabjában. De miként alakították a Shakespeare utáni nemzedékek nagy angol színészei magát Hamletet a 17-19. századi angol színpadon, hogy saját koruk „tulajdon alakját és lenyomatát” felmutassák?

Hivatkozások

Allen, Brian: Francis Hayman. New Haven & London: Yale University Press, 1987.

Altick, Richard D.: ’The Marvelous Child of the English Stage’. College English, Vol. 7, No. 2 (Nov., 1945), pp. 78-85

Campbell, Lily B.: ’The Rise of a Theory of Stage Presentation in England during the Eighteenth Century’. PMLA, Vol. 32, No. 2, 1917. pp. 163-200

De Marinis, Marco: Történelem és történetírás. In: Színház-szemiográfia. Az angol és olasz reneszánsz dráma és színház ikonográfiája és szemiotikája. Szerk.: Demcsák Katalin, Kiss Attila Atilla. Szeged: JATEPress, 1999. pp. 45-87.

Downer, Alan S.: ’Players and Painted Stage: Nineteenth Century Acting.’ PMLA, Vol. 61, No. 2 (Jun., 1946), pp. 522-576

Frye, Roland Mushat: ’Ladies, Gentlemen, and Skulls: Hamlet and the Iconographic Traditions’, Shakespeare Quarterly, Vol. 30, No. 1, Winter, 1979. pp. 15-28.

Il Gran Teatro del Mondo: l’Anima e il Volto del Settecento. Cat. mostra da Flavio Caroli. Milano, Palazzo Reale, 2003.

Kiss Attila Atilla: A tanúság szemiotikája az emblematikus színházban In: Színház-szemiográfia. Az angol és olasz reneszánsz dráma és színház ikonográfiája és szemiotikája. Szerk.: Demcsák Katalin, Kiss Attila Atilla. Szeged: JATEPress, 1999. pp. 247-290.

Kovács Katalin: A szenvedélyek kifejezése és a műfajok hierarchiája. A francia festészetelméleti gondolkodás kezdetei. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó, 2004.

Mehl, Dieter: Emblémák az angol reneszánsz drámában, in: Reneszánsz szimbolizmus. Szerk.: Fabinyi Tibor, Pál József, Szőnyi György Endre, Szeged: JATEPress, 1998. pp. 117-134.

Montagu, Jennifer: The Expression of the Passions. The Origin and Influence of Charles Le Brun’s Conférence sur l’expression générale et particulière. New Haven & London: Yale University Press, 1994.

Nagler, A. M.: A Source Book in Theatrical History. New York: Dover Publications Inc., 1959. (első kiadása: 1952.)

Powell, Jocelyn: ’Dance and Drama in the Eighteenth Century: David Garrick and Jean Georges Noverre’. Word & Image. vol. 4. no. 3/4. July-December, 1988. pp. 678-691

Roach, Joseph R.: ’Garrick, the Ghost and the Machine’. Theatre Journal, Vol. 34, No. 4 (Dec., 1982) pp. 431-440

Ross, Stephanie: ‘Painting the Passions: Charles LeBrun’s Conference Sur L’Expression’, Journal of the History of Ideas, Vol. 45, No. 1 (Jan. - Mar., 1984) pp. 25-47

Shakespeare, William: Négy dráma. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1967.

Shawe-Taylor, Desmond: ’Eighteenth Century Performances of Shakespeare Recorded in the Theatrical Portraits at the Garrick Club’. Shakespeare Survey 51, Cambridge: University Press, 1998. pp. 107-124.

Szőnyi György Endre: Vizuális elemek Shakespeare művészetében. A „képvadászattól” az ikonológiáig in: Reneszánsz szimbolizmus. Szerk.: Fabinyi Tibor, Pál József, Szőnyi György Endre, Szeged: JATEPress, 1998. pp. 67-90

West, Shearer: ’Thomas Lawrence’s ’Half-history’ Portraits and the Politics of Theatre’. Art History, Vol. 14. No.2. June 1991. pp. 225-249.

Westermann, Mariët: The Amusement of Jan Steen. Comic Painting in the Seventeenth Century. Zwolle: Waanders Publishers, 1997.

Wilson, Michael S.: ’Garrick, Iconic Acting, and the Ideologies of Theatrical Portraiture’, Word & Image, 1990. vol. 6. no. 4. pp. 368-394

Young, Alan R.: Hamlet and the Visual Arts. Newark: University of Delaware Press, 2002.

Letöltések

Megjelent

2013-11-30

Hogyan kell idézni

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>