A metamorfózis dicsérete

18. századi színházi portréfestészet

Szerzők

  • Szabó Zsófia Kaposvári Egyetem Művészeti Kar Vizuális Intézet

Kulcsszavak:

színházi portré, 18. század, metamorfózis, David Garrick, Zoffany, Hogarth

Absztrakt

Jelen tanulmányban néhány olyan kérdésre keressük a választ, amely egy, a 18. században virágzó képzőművészeti műfaj, a színházi portréfestészet témaköréhez kapcsolódik. Ez egy olyan specifikus műfaj, amely egyesíti a színházi előadások elemeit a portréfestészettel, azaz egy-egy ilyen festményen korabeli színészeket láthatunk egy meghatározott előadás valamely jelenetében. Ahogy Geoffrey Ashton írja: „A legjobb színházi portrék egyszerre nyújtják egy drámai előadás látványát és a felismerhető hasonlóság bensőségességét. Ezeken a képeken létező személyek és fiktív személyük forr egybe, hogy egyetlen képet formáljon. A híres színészeket és színésznőket olyan kontextusba helyezi, amely külön, speciális élvezetet jelent a néző számára – az előadásban való játékét.”

Hivatkozások

Allen, Brian: Francis Hayman. New Haven & London: Yale University Press, 1987.

Ashton, Geoffrey: Pictures in the Garrick Club. A Catalogue of the paintings, drawings, watercolours and sculpture. ed. Burnim, Kalman A. & Witton, Andres. London: Garrick Club, 1997.

Burnim, Kalman A.: David Garrick Director. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1961.

Burnim, Kalman A.: Looking upon His Like Again: Garrick and the Artist. in: British Theatre and Other Arts 1660-1800. ed. Kenny, Shirley Strum. Washington: The Folger Library, 1984. pp. 182-218

Davies, Thomas: Dramatic Miscellanies: consisting of critical observations on several plays of Shakespeare. Volume II.,London, 1783.

Diderot, Denis: Színészparadoxon. A drámaköltészetről. Budapest: Magyar Helikon, 1966.

Duchartre, Pierre Louis: The Italian comedy: the improvisation, scenarios, lives, attributes, portraits and masks of the illustrous characters of the commedia dell’arte, New York: Dover Publications, 1966.

Fischer-Lichte, Erika: A dráma története. Pécs: Jelenkor Kiadó, 2001.

Lessing, Gotthold Ephraim: Laokoón vagy a festészet és a költészet határairól in: Gotthold Ephraim Lessing válogatott esztétikai írásai. Válogatta és az utószót írta Balázs István. Budapest: Gondolat, 1982.

Hecker, Kristine: ’La visione dell’attore dal Cinque al Settecento. Dall’Arte rappresentativa all’attore come artista creatore’. Quaderni di Teatro. Anno X, Nr. 37. Agosto 1987. pp. 95-122

Hedgecock, Frank A.: David Garrick and his French Friends. London, 1912.

Honti Katalin: Színház. Típusok és alapfogalmak. Budapest: Corvina, 2007. 92.

Kovács Katalin: A szenvedélyek kifejezése és a műfajok hierarchiája. A francia festészetelméleti gondolkodás kezdetei. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó, 2004.

Percival, Melissa: The Appearance of Character. Physiognomy and Facial Expression in the Eighteenth-century France, Leeds: W.S. Maney & Son Ltd 1999.

Powell, Jocelyn: ’Dance and Drama in the Eighteenth Century: David Garrick and Jean Georges Noverre.’ Word & Image. vol. 4. no. 3/4. July-December, 1988. pp. 678-691

Richardson, Jonathan: An Essay on the Theory of Painting, 2nd ed., London, 1725.

Sheriff, Mary D.: Moved by Love. Inspired Artists and Deviant Women in Eighteenth Century France. Chicago: University Press of Chicago, 2004.

Webster, Mary: Johann Zoffany 1733-1810. London: National Portrait Gallery, 1976.

West, Shearer: The Image of the Actor: Verbal and Visual Representation in the Age of Garrick and Kemble. London: Pinter Publishers, 1991.

Wood, Gillen d’Arcy: The Shock of the Real – Romanticism and Visual Culture 1760-1860. New York: Palgrave, 2001.

Letöltések

Megjelent

2013-11-30

Hogyan kell idézni

A metamorfózis dicsérete: 18. századi színházi portréfestészet. (2013). ARTCADIA : A Rippl Művészeti Intézet Lapja, 4, 112-126. https://journal.uni-mate.hu/index.php/artcadia/article/view/3863

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>