Városképek, színpadképek

Szerzők

  • Szabó Zsófia Kaposvári Egyetem Művészeti Kar Vizuális Intézet

Kulcsszavak:

theatrum mundi, Arisztotelész, Vitruvius, perspektíva, színpadkép, Serlio

Absztrakt

A világ mint színház, azaz a theatrum mundi gondolatköre régóta kíséri az emberiség történetét. De mi az, ami a világból megragadható, leképezhető, ha egy dráma történetére, tartalmára gondolunk? Melyek e tágas világ ábrázolható díszletei? Mi lehet az a „játszótér”, amelyen az ember és/vagy a színész „játsszék”? Mi teremti meg azt az illúziót a színpadon, hogy a színház az élet tükre? E tanulmány célja, hogy az ókori alapoktól elindulva, s főként a reneszánsz és barokk művészet példáin keresztül a drámairodalom, a díszlettervezés, az építészet és a festészet történetének egyes kapcsolódási pontjait feltárjuk, s a fenti kérdésekre válaszokat kapjunk.

Hivatkozások

A színház világtörténete I. Főszerk.: Hont Ferenc. Budapest: Gondolat Kiadó, 1972.

Castiglione László: Római művészet. Budapest: Corvina, 1971.

Cerutti, Steven–Richardson, L. Jr.: ’Vitruvius on Stage Architecture and Some Recently Discovered Scaenae Frons Decorations’. Journal of the Society of Architectural Historians, Vol. 48. Nr. 2. 1989. 172-179

Czére Andrea: A barokk kori színház hatása a képzőművészetre Itáliában. Doktori disszertáció. 1980.

Fischer-Lichte, Erika: A dráma története. Pécs: Jelenkor Kiadó, 2011.

Guardenti, Renzo: Gli Italiani a Parigi. La Comédie Italienne (1660-1697). Storia, practica scenica, iconografia. (Biblioteca Teatrale 63) Roma: Bulzoni Editore, 1990.

Hajnóczi Gábor: Andrea Palladio. Budapest: Corvina Kiadó, 1979.

Hajnóczi Gábor: Az ideális város a reneszánszban. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994.

Peacock, John: ’Inigo Jones’s Stage Architectures and Its Sources.’ The Art Bulletin. June 1982 vol. LXIV nr. 2. 195-216.

Poétikák. Arisztotelész, Horatius, Boileau. Budapest: Európa Könyvkiadó, 2007.

Vitruvius: Tíz könyv az építészetről. Ford.: Gulyás Dénes. Budapest: Képzőművészeti Kiadó, 1988.

Womack, Peter: ’The Comical Scene: Perspective and Civility on the Renaissance Stage’. Representations, Vol. 101, No. 1 (Winter 2008), pp. 32-56

Letöltések

Megjelent

2013-11-30

Hogyan kell idézni

Városképek, színpadképek. (2013). ARTCADIA : A Rippl Művészeti Intézet Lapja, 4, 142-153. https://journal.uni-mate.hu/index.php/artcadia/article/view/3865

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>