Vizuális zenei kísérletek a Kaposvári Egyetem Művészeti Karán

Szerzők

  • Gyenes Zsolt Kaposvári Egyetem Művészeti Kar Médiaművészeti Intézet

Kulcsszavak:

vizuális zene, interaktív, video-loop, szonifikáció, szinkrónia

Absztrakt

A Vizuális Zene egy sajátos intermediális karakterű műfaj. Ha szigorúan, de még inkább szó szerint vesszük a kifejezés értelmét, akkor néma, tehát kizárólag vizuális megjelenésű álló-, vagy mozgóképekre gondolhatunk. A Vizuális Zene előzményei a XVIII. századtól induló színorgonák, illetve a XX. századi avantgárd fény-, film- és kinetikus kísérletekben keresendők. Technikailag, mint már utaltunk rá, lehet állókép, de leginkább időben kiterjesztett megoldások sorolhatók ide. Ha mozgóképről beszélünk, lehet néma vagy hangos. Újabb vonás az interaktivitás megjelenése ezen a területen is. A számítógépes környezet nagy lendületet adott a műfajnak és a történet még koránt sincsen befejezve. A Kaposvári Egyetem Művészeti Kara képzései közül leginkább az elektronikus ábrázoláshoz kapcsolódik a Vizuális Zene témaköre. Papp Pala László vezetésével több projektet is megvalósítottak a hallgatók.

Hivatkozások

Daniels, Dieter–Naumann, Sandra (2010): See This Sound – Audiovisuology – Compendium. Verlag der Buchhandlung Walter König, Köln.

Daniels, Dieter–Naumann, Sandra–Thoben, Jan (2011): See This Sound – Audiovisuology 2 – Essays. Verlag der Buchhandlung Walter König, Köln.

Gyenes Zsolt (2012): Szinkrónia / Synchrony. Interactive DVD, Képírás Művészeti Alapítvány, Kaposvár.

Gyenes Zsolt (2012–, szerk.): Vizuális zenei honlap. Online: http://vizualzene.hu/

Kaufmann Orsolya (2011): Hangok mozgásban. Diplomamunka és dolgozat, Kaposvári Egyetem Művészeti Kar.

Keefer, Cindy–Ox, Jack (2006-08): On Curating Recent Digital Abstract Visual Music. Online: http://www.centerforvisualmusic.org/Ox_Keefer_VM.htm (27. 04. 2012)

Orosz Márton (2010): Futurista filmutópiák – Az avantgárd animációs film magyar vonatkozású kapcsolatai. In: Magyar Műhely, 154. szám - 2010/1., Budapest.

Peternák Miklós (szerk., 1991): F.I.L.M. – A magyar avantgarde film története és dokumentumai. Képzőművészeti Kiadó, Budapest.

Russett, Robert (2004): Az animált hang és azon túl. In: Enigma 2008/ 56. szám, Animáció, Budapest.

Visual music – http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_music (2010. 04. 22.)

Letöltések

Megjelent

2013-11-30

Hogyan kell idézni

Vizuális zenei kísérletek a Kaposvári Egyetem Művészeti Karán. (2013). ARTCADIA : A Rippl Művészeti Intézet Lapja, 4, 24-29. https://journal.uni-mate.hu/index.php/artcadia/article/view/3855