Az absztrakciótól a konkrét fotóművészetig

Szerzők

  • Gyenes Zsolt Kaposvári Egyetem Művészeti Főiskolai Kar

Kulcsszavak:

fotográfia, médium, absztrakt, konkrét, belső valóság

Absztrakt

A fotografikus kép viszonya a látható, kinti valósághoz ambivalens természetű. A fotó közvetlen, kitörölhetetlen, „fizikai”, tehát analóg viszonyba kerül a látható valósággal. Ez a reproduktív oldala. Minden fotográfia ellenben manipuláció is, „csinálmány”. Ez a másik oldala. A reproduktív jelleg a fotó „újszerűségének” alapját képezi a korábbi médiumokhoz, mint pl. a festett képhez képest. A reproduktív jelleg – az esetek legnagyobb részében – „elfedi” a manipulációt. Utóbbi a „másik”, a kísérleti, – ha jobban tetszik, a művészi – fotográfiánál mutatkozik meg „szembeötlőbben”. Ez a kettősség, feszültség a fotográfiáról való gondolkodásunk egyik alappillérét képezi. Az absztrakt képi világ – látszólag – idegen a fotográfiától. A médium adekvát módon, saját eszközeinek használatával képes megmutatkozni ezen a periférikus területen is.

Hivatkozások

Bakos Ferenc (szerk.): Idegen szavak és kifejezések szótára. Akadémiai Kiadó – Kossuth Kiadó, 1983.

Gerhardus, Dietfried: Bevezető, a konkrét művészet alapjairól a radikális festészetben. In Balkon, 2007_9.

Gyenes, Zsolt: Az absztrakt fotográfia a kortárs művészetben. DLA értekezés, Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Képzőművészeti Mesteriskola, 2007.

http://archivum.epiteszforum.hu/muhely_galeria.php?mgid=83

http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9F07E5DA103FF934A35750C0A9659C8B63

http://www.alphagallery.com/artists/kepes.html

http://www.gottfried-jaeger.de/en/projekte/bildsysteme.html

http://www.ikon-magazin.de/reader/fab/index/dmiddle/kuenstler/evers/index.htm

http://www.undo.net/cgi-bin/undo/pressrelease/fpressrelease.pl?id=1044462014&day=1044486000

Jäger – Krauss – Reese: Concrete Photography / Konkrete Fotografie. Kerber, Bielefeld, 2005.

Schwarz, Arturo: Bak Imre: az absztrakton túl, a transzcendencia felé. In Balkon, 2007_9.

Sebők, Zoltán: Az új művészet fogalomtára. Orpheus Kiadó, 1996.

Steinbrenner, Jakob: Felismerni, exemplifikálni, létezni. In Balkon, 2007_9.

www.fotomuseum.ch/Rene-MAECHLER.179.3.html

www.fotostiftung.ch/index.php?id=77

www.interartes.ch/Maechlerrene.htm

www.michaelhoppengallery.com/artist,show,2,75..

www.nadineartconcret.com/perso-25518.htm

Letöltések

Megjelent

2008-11-30

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni

Az absztrakciótól a konkrét fotóművészetig. (2008). ARTCADIA : A Rippl Művészeti Intézet Lapja, 1(1), 98-103. https://journal.uni-mate.hu/index.php/artcadia/article/view/3840