Szinkrónia

Egy összművészeti kísérlet (kutatási) hátteréről

Szerzők

  • Gyenes Zsolt Kaposvári Egyetem Művészeti Kar Médiaművészeti Intézet

Kulcsszavak:

szinesztézia, színzene, színorgona, vizuális zene, szinkrónia

Absztrakt

Vilém Flusser egy olyan zárt rendszert hozott létre, melynek médiafilozófiai elemei „kikezdhetetlennek” tűnnek. Kritikája egy újabb rendszer felállításával valósulhat meg. Írásaiban1 a kép, a szöveg és a technikai kép kronológiájának, egymáshoz való viszonyának feltérképezése történt. Fontosabb gondolatait a következők szerint is értelmezhetjük. A mágikus képet előbb illusztrálta, majd teljesen „eltakarta” a szöveg. A szöveg önálló valósággá vált, úgy absztrahálódott, hogy a képi valóság mágiája megszűnt általa. A világ lineárisan, szövegekbe kódolódott. A történést felváltotta a történetiség, a történelem. További kérdések kerülnek felszínre. A szöveg absztrakciója – ezek után – mi módon transzkódolható át képekbe? A megvalósított kép milyen viszonyba kerül a valósággal? A technikai képnek milyen szerep juthat ebben a „történetben”? Beszélhetünk-e „új-mágiáról”? A valóságtól eltávolodott szövegből való kiindulás, transzpozíció milyen típusú képet generál? Az idea, a koncept, a virtuális kép, a geometria nyelve stb. létrehozhat-e egy olyan új valóságot, melynek referenciapontjai, utalásrendszere, analóg-karaktere teljesen új viszonyok feltárására ösztönözhet? A konkrét művészet konkretizálása egy újabb szintnek nevezhető? Ilyen és hasonló kérdések merülnek fel – Flusseren túl – a szövegekből generált audio-vizuális virtuális világok létrehozása kapcsán.

Hivatkozások

Alexander László: A színfényzene, 1925 In: Peternák Miklós (szerk.): F.I.L.M. – A magyar avant-garde film története és dokumentumai. Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1991.

Collopy, Fred: Three Centuries of Color Scales. Online: RhythmicLight.com (2010. 07. 01)

Flusser, Vilém: A fotográfia filozófiája. Tartóshullám, Budapest, 1990.

Flusser, Vilém: Képeink. Online: http://www.intermedia.c3.hu/mszovgy1/flusser2.htm

Ignácz Ádám: Hang és fény – Hang vagy fény, A fényszólamok szerepe Alekszandr Szkrjabin Prometheusában. http://www.muzsikalendarium.hu/muzsika/index.php?area=article&id_article=3093 (2012. 06. 12.)

Ilona Keserü Ilona: Régi képeim Párizsban, 2010. Ilona Keserü Ilona, 2011. IKI – Újratervezés, Nádor Galéria, Pécs, 2011.

Ingo Glass – Offene Raume. Münchner Künstlerhaus, kiállítási katalógus, 2011.

Itten, Johannes: A színek művészete. Göncöl-Saxum, 2002.

Jewanski, Jörg: Color-Tone Analogies: A Systematic Presentation of the Principles of Correspondence. In: Dieter Daniels-Sandra Naumann (Ed.): Audiovisuology Compendium, Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln, 2010., 343-344

Manovich, Lev: Posztmédia esztétika – Krízisben a médium. http://www.exindex.hu/index.php?1=hu&t=nemtema&tf=krizisben_a_medium.html (2009. 06. 27.)

Letöltések

Megjelent

2013-11-30

Hogyan kell idézni

Szinkrónia: Egy összművészeti kísérlet (kutatási) hátteréről. (2013). ARTCADIA : A Rippl Művészeti Intézet Lapja, 4, 18-23. https://journal.uni-mate.hu/index.php/artcadia/article/view/3854