A valóság művészete – a művészet valósága

Szerzők

  • Jancsikity József Kaposvári Egyetem Művészeti Kar Vizuális Intézet

Kulcsszavak:

valóság, leképezés, realizmus, transzcendens

Absztrakt

A valósággal való kapcsolat sajátos minőségét, a világnak azt a bizonyos – jelesül az archaikus és természetközeli kultúrákra jellemző – dúsan rétegezett, de egységében megélt eredendő létélményét gyakran tárgyalják különböző szellemtudományos, szellemtörténeti jellegű fejtegetések, azonban érdemes elgondolkodni ezzel kapcsolatban, hogy miféle összefüggés szerint épülnek rá az ezt „meghaladó”, immár művészi megnyilvánulási formák az idegrendszeri működésen alapuló valóságreprezentációs módokra.

Hivatkozások

Benhamou-Huet, Judith (2002): A művészet mint üzlet. A műkereskedelem és az aukciók világa. Glória Kiadó, Budapest.

Bruner, Jerome S. (1997): A kognitív fejlődés folyamata. In Bernáth László és Solymosi Katalin (szerk.): Fejlődéslélektani olvasókönyv. Tertia Kiadó, Budapest. 167-179.

Danto, Arthur C. (2003): A közhely színeváltozása. Művészetfilozófia. Enciklopédia Kiadó, Budapest.

Eisler János (2004): Utószó. In Giorgio Vasari: A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft, Debrecen.

Eliade, Mircea (1993): Az örök visszatérés mítosza. Európa Könyvkiadó, Budapest.

Gogol (1984): Az őrült naplója. Pétervári elbeszélések. Európa Könyvkiadó, Budapest.

Gombrich, E. H. (1982): Illúzió és művészet. In R. L. Gregory és E. H. Gombrich (szerk.): Illúzió a természetben és a művészetben. Gondolat, Budapest. 197-246.

Goodman, Nelson (2003): Az újraalkotott valóságról és a képek hangjairól. In Horányi Özséb (szerk.): A sokarcú kép. Válogatott tanulmányok a képek logikájáról. Typotex, Budapest. 41-101.

Hamvas Béla (1995): Scientia sacra I. Medio Kiadó, Szentendre.

Hintikka, Jaakko (2003): A fogalom mint látvány. A reprezentáció problémája a modern művészetben és a modern filozófiában. In Horányi Özséb (szerk.): A sokarcú kép. Válogatott tanulmányok a képek logikájáról. Typotex, Budapest. 149-169.

Hofmann, Werner (1990): Törésvonalak. Corvina Kiadó, Budapest.

Jung, Carl Gustav (1995): Az archaikus ember. Kossuth Könyvkiadó, Budapest.

Koepplin, Dieter: Interjú Joseph Beuysszal 1976. december 1-én. In Balkon 2000/12. 18. és 2001/01.

Léger, Fernand (1976): A festő szeme. Gondolat Kiadó, Budapest.

Mérei Ferenc és V. Binét Ágnes (1998): Gyermeklélektan. Medicina Rt., Budapest.

Nietzsche, Friedrich (1986): A tragédia születése. Európa Könyvkiadó, Budapest.

Pléh Csaba (2007): A művészeti változás pszichológiai megközelítései: természeti és társadalmi evolúció és a művészet. In Kürti Emese (szerk.): Művészet mint kutatás. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest.

Read, Herbert (1968): A modern festészet. Corvina Kiadó, Budapest.

Tillmann J. Attila és Monory M. András: Ezredvégi beszélgetés Hans Belting művészettudóssal. In Balkon 1996/10, 11. 2-8.

Tucker, Paul (1996): Tai Chi. Alexandra, Pécs.

Zrinyifalvi Gábor (2002): Ez pipa. Magritte képétől Foucault elemzéséig – és vissza. Kijárat Kiadó, Budapest.

Letöltések

Megjelent

2012-03-30

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni

A valóság művészete – a művészet valósága. (2012). ARTCADIA : A Rippl Művészeti Intézet Lapja, 3(1), 52-64. https://journal.uni-mate.hu/index.php/artcadia/article/view/3850