A portré felfogásának azonosságai és különbségei Rembrandt és Giorgione nyomán

Reflexiók egy bécsi képtárlátogatás kapcsán

Szerzők

  • Jancsikity József Kaposvári Egyetem Művészeti Főiskolai Kar

Kulcsszavak:

Rembrandt, Giorgione, portréművészet, rajzművészet, reneszánsz, barokk

Absztrakt

Ha az emberábrázolás, vagy csupán a portré történetén végigtekintünk – mintegy az időben kiterítve –, a különböző perceptuális állapotok és leképezési szintek vetületeként, a mindenkori szenzibilitás függvényében az egyébként változatlan emberi figura folytonosan alakuló metamorfózisának lehetünk tanúi. E vég nélkül variálódó forma bizonyos állapotaiban több-kevesebb időre meghatározott stílusjegyeket kikristályosító, általánosan követett típussá, esetleg egyéni lelemény teremtette képletté szilárdulhat, s aktuális eszmék eleven burkaként jelenhet meg.

Hivatkozások

Aradi Nóra (1993, szerk.): Az érett reneszánsz. Corvina Kiadó, Budapest

Arnheim, Rudolf (1979): A vizuális élmény. Az alkotó látás pszichológiája. Gondolat Kiadó, Budapest

Bakonyi Péter (1987): Szalay Lajos. Végtelen a tenyérben. Múzsák Közművelődési Kiadó, Budapest

Focillon, Henri (1982): A formák élete. A nyugati művészet. Gondolat Kiadó, Budapest

Fromm, Erich (1994): Birtokolni vagy létezni? Akadémiai Kiadó, Budapest

Gehlen, Arnold (1987): Kor-képek. Gondolat Kiadó, Budapest

Gombrich, E.H. (1978): A művészet története. Gondolat, Budapest

Halász Zoltán (1968): A szenvedély arca. Corvina Kiadó, Budapest

Hamvas Béla (1995): Scientia sacra I. Medio Kiadó, Szentendre

Kundera, Milan (1996): Elárult testamentumok. Európa Könyvkiadó, Budapest

Logu, Giuseppe de és Abis, Mario (1975): A velencei festészet fénykora. Corvina Kiadó, Budapest

Read, Herbert ( 1968): A modern szobrászat. Corvina Kiadó, Budapest

S. Nagy Katalin (2001): Önarcképek. Palatinus Kiadó, Budapest

Simmel, Georg (1986): Rembrandt. Művészetfilozófiai kísérlet. Corvina Kiadó, Budapest

Wölfflin, Heinrich (2001): Művészettörténeti alapfogalmak. Magyar Könyvklub, Budapest

Letöltések

Megjelent

2008-11-30

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni

A portré felfogásának azonosságai és különbségei Rembrandt és Giorgione nyomán: Reflexiók egy bécsi képtárlátogatás kapcsán. (2008). ARTCADIA : A Rippl Művészeti Intézet Lapja, 1(1), 10-19. https://journal.uni-mate.hu/index.php/artcadia/article/view/3832