A „megkötöttség” vagy a távozás verse?

Ambivalenciák és paradoxonok Ady Sípja régi babonának című versében

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.33569/akk.2466

Kulcsszavak:

Ady Endre, újrakontextualizáció, alakzatok, paradoxon, szerepvers

Absztrakt

A dolgozat az újraolvasás és újrakontextualizálás jegyében Ady Sípja régi babonának című versét értelmezi, a nyelvi megformáltság összetevőire koncentrálva. Arra a kérdésre keresi a választ, hogy a nyelvi megformáltság összetevői felől milyen fontosabb, életművet, műfajt, líraelméleti kérdéseket, a korszerű Ady-képet is érintő összefüggésekre láthatunk rá, mi újat, fontosat képes mondani egy-egy újraolvasott szöveg. A tanulmány a paradoxitás életműben betöltött szerepéből kiindulva, a paradoxon versbéli működésének alakzati, figurális, szerkezeti kérdéseit járja körül, műfapoétikai és verstani szempontok bevonásával.

##submission.downloads##

Megjelent

2020-11-28

Hogyan kell idézni

Czetter, I. (2020). A „megkötöttség” vagy a távozás verse? Ambivalenciák és paradoxonok Ady Sípja régi babonának című versében. Anyanyelvi Kultúraközvetítés, 3(2), 3–12. https://doi.org/10.33569/akk.2466

Folyóirat szám

Rovat

Irodalom