MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ TÁRSASÁGOK PÉNZÜGYI TERVEZÉSI MÓDSZEREI

Szerzők

  • Menich-Jónás Judit Budapesti Gazdasági Egyetem
  • Kovács-Rump Henetta II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

DOI:

https://doi.org/10.33032/acr.2537

Kulcsszavak:

business planning, regulation, development

Absztrakt

Local governments set up companies to carry out certain of their public tasks defined by law. To do this, they have to provide their companies with property that they must manage responsibly. Therefore, the management and financial stability of both the local government and the municipal company affect the operation of the other organization. The current legislation does not clearly define when a company is considered as municipally owned. Although planning is an essential part of efficient and stable operation, in Hungary, planning is not required by law for these companies. But they usually prepare an annual business plan, which is approved by the owner.

In our research, we examined whether companies can use the budget planning methods of the owner municipality. Generally speaking, these companies do not plan in a uniform structure, as there are no  regulations for the formal and content elements of their business plan. The financial plans are not standardised and do not provide a financial presentation of the implementation of the previous year's plan, thus comparisons cannot be made. The main difficulties in planning are the lack of managerial accounting and sufficient and adequate human resources. The Covid-19 pandemic has also made planning for these companies more difficult, as in 2020 it was not yet possible to foresee how much the pandemic would affect the operations and financing of each company.

Szerző életrajzok

Hivatkozások

Balaton K. – Felsmann B. – Ferincz A. – Hortoványi L. – Szabó Zs. R., – Tari E. – Taródy D. (2017): Stratégiai és Üzleti tervezés. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Chikán A. (2003): Vállalatgazdaságtan. Budapest, Aula Kiadó.

Felföldi J. – Szőllősi L. – Szűcs I. (2013): Üzleti tervezés. Debrecen: Debreceni Egyetem.

Gardner, J. R. – Rachlin, R. – Sweeney, A. (eds) (1986): Handbook of strategic planning. New York: John Wiley and Sons.

Hegedűs Sz. – Molnár P. (2019): Közüzemi vállalatok gazdálkodása. Budapest: Nemzeti Köz-szolgálati Egyetem.

Hegedűs Sz. – Zéman Z. (2016): Tőkeszerkezeti elméletek érvényesülésének vizsgálata a hazai önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok körében. Statisztikai Szemle 94(10), 1032–1049.

Horváth L. (1973): A vállalat távlati terve - Időhorizontok, ciklusok, stratégia. Budapest: Köz-gazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Illés B. – Vajna I.T.A. (2013): Vállalkozási ismeretek. Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó.

Kresalek P. (2007): Tervezés a vállalkozások gyakorlatában. Budapest: Perfekt Kiadó.

Lakrovits E. – Nagy O. (2012): Üzleti terv készítése. Adó- és pénzügyi szaklap, 21(6), 1–96.

Lehoczki Z. Zs. (2018): Az állami és az önkormányzati részvétellel működő gazdasági tár-saságok vagyongazdálkodására irányadó alapelvek. In: Auer Á. – Boros A. – Szólik E.(szerk.): Az Önkormányzati vagyongazdálkodás aktuális kérdései. Budapest: Dialóg Campus Kiadó, pp.101–112.

Lentner Cs. (2019): Önkormányzati pénz- és vagyongazdálkodás. Budapest: Dialóg Campus Kiadó.

Lukács E. (2005): A vállalati tervek tipológiája. Ünnepi tanulmányok Czabán János professzor 70. születésnapjára. Miskolc: Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet.

Hasan, M. – Anita, T.(2018) : Governance assessment and improvement tool for public organizations in Jordan, International Journal of research in engineering and technology 7(7), 15–23.https://doi.org/10.15623/ijret.2018.0707003

Mohai Gy. (1989): A vállalati tervezéstől a stratégiai módszerekig. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Payne, B. (1963): Planning for company growth. New York: McGraw-Hill.

Sisa K. – Veress A. (2014): Felmérés a települési önkormányzatok tervezési módszereiről. Statisztikai Szemle, 92(5), 447–473.

Szőllősi L. – Szűcs I. (2015) Az üzleti tervezés alapjai. Debrecen: Debreceni Egyetem Kiadó.

Letöltések

Megjelent

2021-12-28

Hogyan kell idézni

MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ TÁRSASÁGOK PÉNZÜGYI TERVEZÉSI MÓDSZEREI. (2021). Acta Carolus Robertus, 11(2), 31-40. https://doi.org/10.33032/acr.2537

Hasonló cikkek

1-10 a 53-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.