Egy népdal kottaképei: a gyűjtéstől az ének-zene tankönyvekig

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17165/tp.2022.3-4.43-53

Kulcsszavak:

népdal, gyűjtés, ének-zene, kottakép, tankönyv

Absztrakt

Tanulmányomban az Ablakomba, ablakomba besütött a holdvilág kezdetű, Bartók Béla által gyűjtött népdal kottakép-útját követem végig. Ének-zene órák látogatása során szembesültem a népdal többféle változatának tanításával. A legszembetűnőbb eltérés a népdal harmadik sorának dallamában mutatkozik, melynek több oka is lehet. A feltételezhető zenei memóriabeli, intonációs problémákon túl kottázási hibák is előfordulnak. Jelen tanulmány ezen hibákat és azok okait igyekszik felderíteni a célból, hogy a benne megfogalmazott kutatási eredmények a közoktatás hasznára váljanak. Emiatt szükségesnek tartottam a népdal gyűjtési körülményeit felderíteni a MTA BTK Zenetudományi Intézet gondozásában publikált népzenei felvételek, kottakép és szöveg tekintetében.[1] A gyűjtésből kiindulva először Bartók feldolgozásával foglalkozom, majd kronológiai sorrendben értelmezem az ének-zene tankönyvekben fellelhető kottapéldákat, kezdve Kodály Zoltán és Kerényi György Iskolai énekgyűjtemény című, 1944-ből származó kiadványával, befejezve Tapodi Attila Ének-zene 12. című, 2020-ban megjelent tankönyvével. Igyekszem magyarázatot adni a tankönyvekben lévő dallami, metrumbeli eltérésekre, továbbá a második és további versszakokra.

[1] Bartók Béla: Magyar népdalok. Egyetemes Gyűjtemény digitális közreadás (második, átdolgozott kiadás)

Információk a szerzőről

  • Pintér-Keresztes Ildikó, Nyíregyházi Egyetem

    pinterkeresztes@gmail.com

Hivatkozások

Ádám, J. (1944). Módszeres énektanítás a relatív szolmizáció alapján. Budapest: Turul Kiadás.

Bartók, B. (é. n.) Magyar népdalok. Egyetemes Gyűjtemény digitális közreadás. [Elektronikus kiad.] Letöltés dátuma: 2022. 01. 30. forrás: http://systems.zti.hu/br/hu/search/9293?inc=Ablakomba

Bartók, B. & Kodály, Z. (1906). Magyar népdalok énekhangra zongorakísérettel. [Elektronikus kiad.] Letöltés dátuma: 2022. 02. 13. forrás: https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/4/42/IMSLP105968-PMLP216126-Bartok_-_Magyar_nepdalok_10_Hungarian_Folk_Songs_for_voice_and_piano_(1-10).pdf

Bárdos, L. (1960). Szeged felől. Népdalok Bálint Sándor gyűjtéséből. Budapest: Editio Musica.

Gábor, L. (1981). Kodály pedagógiájának nyomában – Bárdos Lajos, Ádám Jenő, Kerényi György és Bors Irma visszaemlékezése. [Elektronikus kiad.] Letöltés dátuma: 2022. 01. 26. forrás: https://kodalyhub.hu/kodaly-kovetoi

Járdányi, P. (szerk.) (1961). Magyar népdaltípusok II. Budapest: Editio Musica.

Kéry, M. & Kéryné Mészáros, M. (2007). Ének-zene 10. osztály. Debrecen: Pedellus Tankönyvki-adó Kft.

Király, K. (2014). Ének-zene 6. osztály. Szeged: Mozaik Kiadó.

Király, K. (2014). Ének-zene 6. osztály. [Elektronikus kiad.] Letöltés dátuma: 2022. 01. 20. forrás: https://www.mozaweb.hu/Lecke-ENK-Enek_Zene_6-Ablakomba_ablakomba-99223

Kodály, Z. (szerk.) (1944). Iskolai énekgyűjtemény II. 11-14 éves tanulóknak. Budapest: Országos Közoktatási Tanács.

Kodály, Z. & Vargyas L. (szerk.) (1952). A magyar népzene. Budapest: Zeneműkiadó.

Németh, E. (1997). Hatodik daloskönyvem. Celldömölk: Apáczai Kiadó.

Németh, E. (2010). Hatodik daloskönyvem. Ének-zene az általános iskola 6. évfolyama és a 12 éves korosztály számára. Celldömölk: Apáczai Kiadó Kft.

Paksa, K. (1978-79). A szögedi nemzet zenéje. [Elektronikus kiad.] Letöltés dátuma: 2022. 01. 26. forrás: http://epa.oszk.hu/01600/01609/00023/pdf/MFME_EPA01609_1978_1979_2_575-905.pdf

Pécsi, G. & Uzsalyné Pécsi, R. (2001). Énektár 2. A Kulcs a muzsikához c. tankönyv melléklete. Pécs: Kulcs a muzsikához Kiadó.

Riznerné Kékesi, M. & Ördög, L. (2013). Ének-zene az általános iskola 6. évfolyama számára. Budapest: Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt.

Riznerné Kékesi, M. & Ördög, L. (2003). Ének-zene az általános iskola 6. évfolyama számára. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Sóvágó, E. (2002). Ének-zene 9-10. osztály munkáltató tankönyv. Debrecen: Pedellus Novitas Kft.

Tapodi, A. (2020). Ének-zene 12. Budapest: Oktatási Hivatal.

Tapodi, A. (2020). Ének-zene 12. [Elektronikus kiad.] Letöltés dátuma: 2022. 02. 28. forrás: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/NT-17852_III__teljes.pdf

Letöltések

Megjelent

2022-12-29

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

Hogyan kell idézni

Egy népdal kottaképei: a gyűjtéstől az ének-zene tankönyvekig. (2022). Képzés és Gyakorlat : Neveléstudományi folyóirat, 20(3-4), 43-53. https://doi.org/10.17165/tp.2022.3-4.43-53