A zöldítési előírások bevezetésének első éves tapasztalatai Békés megyében

Szerzők

  • Rákóczi Attila Szent István Egyetem, Agrártudományi és Vidékfejlesztési Intézet 5540 Szarvas, Szabadság út. 1-3.

DOI:

https://doi.org/10.56617/tl.3616

Kulcsszavak:

közös agrárpolitika, kölcsönös megfeleltetés, zöldítés, ökológiai fókuszterület

Absztrakt

A 2014–2020-as KAP költségvetési, és agrár-vidékfejlesztési támogatási ciklus jelentős változásokat hozott a támogatási feltételrendszerekben. A változások egyik fontos eleme a zöldítési előírások bevezetése. A zöldítés lényege, hogy növelje a biodiverzitást az agroökoszisztémákban, amely célt különféle elemek bevezetésével kívánnak elérni. A gazdálkodóknak a 2015-ös évtől kezdődően kellett betartani az új előíráscsomagot. Az első év tapasztalatairól a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal nyilvántartásaiból kapott Békés megyére vonatkozó adatok alapján végeztünk elemzést. Az eredményekből megállapíthatjuk, hogy az előírások teljesítésére komoly figyelmet kellett fordítani a gazdálkodóknak és az agrárigazgatási szerveknek. A megyében néhány százalékos elutasítás történt a zöldítési kérelmekre, nagyobb arányban volt tapasztalható részben teljesítés. A gazdák döntő többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a legtöbben mentesültek az előírások betartása alól.

Információk a szerzőről

  • Rákóczi Attila, Szent István Egyetem, Agrártudományi és Vidékfejlesztési Intézet 5540 Szarvas, Szabadság út. 1-3.

    rakoczi.attila@gmail.hu

Hivatkozások

Ackrill R. 2000: Common Agricultural Policy 9. Sheffield: A&C Black. 243 p. https://doi.org/10.54648/323086

Bulla B. 1968: Válogatott természetföldrajzi tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. p. 143.

Féja G. 1937: Viharsarok. In: Sárközi Gy. (Szerk.): Magyarország felfedezése. Az alsó Tiszavidék földje és népe. Atheneum, Budapest. p. 291.

Hart K. 2015: Green direct payments: implementation choices of nine Member States and their environmental implications. [http://www.eeb.org/index.cfm?LinkServID= 0DFEF8B2-5056-B741- DB05EBEF517EDCCB]

KSH 2013: 2011. évi népszámlálás – 3. területi adatok – 3.4. Békés megye. Budapest: Dr. Vukovich Gabriella elnök, p. 205.

Dövényi. Z. (Szerk.) 2010: Magyarország kistájainak katasztere. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest. p. 859.

Marosi S., Somogyi S. 1990: Magyarország kistájainak katasztere I–II. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest. p. 1023.

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 2015: Adatszolgáltatás: A 2015. évi egységes kérelemben feltüntetett országos és megyei területi adatok.

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 2015: Adatszolgáltatás: 2016. évi egységes kérelem zöldítési adatai, határozatai Békés megye vonatkozásában.

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) 2015: Zöldítés, gazdálkodói kézikönyv.

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) 2016: Közvetlen támogatások, gazdálkodói kézikönyv. Pécsi M. 1967: A dunai Alföld. Akadémiai Kiadó, Budapest. p. 11.

Pécsi M. 1969: A tiszai Alföld. Akadémiai Kiadó, Budapest p. p. 7–9.; 270–325.

Az Európai Parlament és a Tanács 1306/2013/EU rendelete: (2013. december 17.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Az Európai Parlament és a Tanács 1307/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.

A 10/2015. (III. 13.) FM-rendelet az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről.

Letöltések

Megjelent

2017-01-10

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni

A zöldítési előírások bevezetésének első éves tapasztalatai Békés megyében. (2017). TÁJÖKÖLÓGIAI LAPOK | JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY , 15(1), 59-66. https://doi.org/10.56617/tl.3616

Hasonló cikkek

1-10 a 151-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.