Szerkesztőbizottság

Főszerkesztő

 • Dr. Pajor Ferenc egyetemi docens, MATE, Szent István Campus

Szerkesztőbizottság

 • Dr. Alain Boissy kutató, INRA, Theix, Franciaország
 • Dr. Altbäcker Vilmos egyetemi tanár, MTA doktora, MATE, Szent István Campus
 • Dr. Borka György tudományos főmunkatárs, MATE
 • Dr. habil. Györkös István egyetemi magántanár, tudományos főmunkatárs, MATE
 • Dr. habil. Henryk Geringer d' Oedenberg egyetemi tanár, Agrártudományi Egyetem, Wroclaw
 • Dr. habil. Holló István egyetemi tanár, MATE, Kaposvári Campus
 • Dr. habil. Jan Kuchtik egyetemi tanár, Mendel Egyetem, Brno
 • Dr. habil. Kozák János egyetemi tanár, MATE, Szent István Campus
 • Dr. habil. Mézes Miklós egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, MATE, Szent István Campus
 • Dr. habil. Mihók Sándor professor emeritus, Debreceni Egyetem
 • Dr. Miklósi Ádám tanszékvezető, az MTA levelező tagja, ELTE
 • Dr. Ondrej Debrecéni egyetemi tanár, Nyitrai Agrártudományi Egyetem
 • Dr. habil. Otto Kaufmann egyetemi tanár, Humboldt Egyetem
 • Dr. habil. Póti Péter egyetemi tanár, MATE, Szent István Campus
 • Dr. habil. Polgár J. Péter egyetemi docens, MATE, Keszthelyi Campus
 • Dr. Sántha Tünde tudományos főmunkatárs, MATE, Szent István Campus
 • Dr. Topál József tudományos főmunkatárs, MTA-ELTE, Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport

Tudományos Tanácsadó Testület

 • Dr. Bodó Imre egyetemi tanár, MTA doktora, Budapest
 • Dr. Csányi Vilmos egyetemi tanár, akadémikus, ELTE, Etológia Tanszék, Budapest
 • Dr. Horn Péter professor emeritus, akadémikus, MATE, Kaposvári Campus
 • Dr. Jacques Agabriel kutató, INRA, Theix, Franciaország
 • Kovácsné dr. habil. Gaál Katalin egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem, Mosonmagyaróvár
 • Dr. Marek Spinka tudományos főmunkatárs, Állattenyésztési Kutatóintézet, Etológia Csoport, Prága
 • Dr. Rafai Pál professor emeritus, MTA doktora, ÁTE
 • Dr. Sandra Tutsch tudományos főmunkatárs, Állattenyésztési és Animal Welfare Intézet, Grub
 • Dr. habil. Szabó Ferenc egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem, Mosonmagyaróvár

Kiadja
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE)

A kiadó székhelye
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Felelős kiadó
Prof. Dr. Gyuricza Csaba, rektor

Közreadja
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Állattenyésztési tudományok Intézet
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.

Kapcsolat:
Bényi Erzsébet
e-mail: animalwelfare@uni-mate.hu


HU ISSN 1786-8440 (online)
 
 A folyóirat eredeti logója Dr. Bárdos László és Dr. Bodnár Ákos munkája.