Az alkalmazott portréfotográfia (vissza)fejlődése Magyarországon

Szerzők

  • Mitter Balázs Kaposvári Egyetem Fotóriporter és képszerkesztő szak

Kulcsszavak:

alkalmazott fotográfia, portré, fotótörténet, reprezentáció

Absztrakt

Fel-felbukkanó élmény, napjaink digitalizált és rohanó világában, mikor valaki elfelejtett fiókok, ládák mélyén, félretett vaskos albumokban régi portréfényképekre lel, azokat nézegetve, kézbe véve egy különös romantikát hordozó tárggyal találja szembe magát. Bár maga a kép (a tárgy) akár száz éves is lehet, mégis magával ragadja a nézőt a még mindig érezhető gondosság, kézművesség és fotográfiai alaposság. Persze mindez egyfelől természetes reakció, hiszen egy ilyen korú bármilyen tárgy láttán is különös érzés fogja el a szemlélőt, izgalmas „utazást” tartogat bárki számára a vizsgálgatása.
Ráadásul napjainkban (talán éppen a technikai fejlettségre való válaszként) a retró, mint az élet különböző területeire kiterjedő egyfajta divathullám, éppen virágkorát éli. Ez tovább növelheti annak a misztikumnak erejét, amit egy régi portréfotó megtekintése tartogat(hat) magában. Ám egyáltalán nem biztos, hogy csupán egy divathullám által erősített mítoszként kellene a jelenségre tekinteni.

Konzulens: Simonné Dr. Pallós Piroska PhD

Hivatkozások

Baatz, Willfried: Fotográfia Budapest, Kossuth kiadó, 2003.

Baki Péter (szerk.): Fényképészet Budapest-Kecskemét, Magyar Fotóművészek Szövetsége, Magyar Fotográfiai Múzeum, 2007.

Bán András, Szabó Magdolna, Szűcs Tibor: Fotó Homonnai. Egy makói fényképészcsalád hagyatéka, Kecskemét, Magyar Fotográfiai Múzeum, 1998.

Kincses Károly: Mítosz vagy siker? A magyaros stílus Kecskemét, Magyar Fotográfiai Múzeum, 2001.

Kincses Károly: Pózkatalógus Kecskemét, Magyar Fotográfiai Múzeum, 2006.

Kolta Magdolna, Tőry Klára: A fotográfia története Budapest, Digitálfotó kft., 2007.

Kósa László (szerk.): Magyar művelődéstörténet Budapest, Osiris, 2006.

Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században Budapest, Osiris, 2005.

www.fotoklikk.hu/files/mometta-ii-a-magyar-leica-egzotikus-kepmerettel.pdf

www.mafosz.hu/Fototortenet/A%20MAGYAR%20DUFLEX%20ARANYAT%20R.doc

Letöltések

Megjelent

2016-05-30

Hogyan kell idézni

Az alkalmazott portréfotográfia (vissza)fejlődése Magyarországon. (2016). ARTCADIA : A Rippl Művészeti Intézet Lapja, 5, 45-73. https://journal.uni-mate.hu/index.php/artcadia/article/view/3880