Kereslet és kínálat, avagy művészetfilozófiai kitekintések

Szerzők

  • Sándor Balázs

Kulcsszavak:

mediatizáció, újszerűség, Banksy, alkotás, márkanév

Absztrakt

Grafomániáról már hallottunk, de létezhet-e ugyanezen meggondolás révén piktománia is? Ha felcsapjuk az idegen szavak szótárát a megfelelő szószedetnél, a következőt találjuk: grafománia – beteges írásszenvedély. Ezt az analógiát követve a piktománia beteges képalkotási szenvedély lenne. Most ne csupán egy unalmas tanóra, esetleg várakozás alatti firkálgatásra gondoljunk, hiszen a grafomán ember sem vesződik csupán szavak vagy mondatok véletlenszerű papírra vetésével. Meglehetősen dagályosan, hosszan ecsetelve próbálja meg vélt vagy valós világát, igazságait elénk tárni, olykor még a posztmodern filozófia ködös crossing over megfogalmazásaitól sem retten vissza.
Kijelenthetjük nyugodtan, hogy törekszik valamire. A beteges képalkotó sem firkálgat, festeget, pacsmagol csak úgy bele a nagyvilágba. Az általa létrehozott vizuális megfogalmazások hasonlóak egy grafomán tevékenységéhez.

Hivatkozások

ECO, Umberto: A szépség története, Európa Könyvkiadó Kft. 2005.

HABERMAS, Jürgen: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása, Századvég Kiadó, 1993

LUKÁCS György: Régi kultúra és új kultúra, In: „Internationale”, 15th of June, 1919. Online Változat: Marxists Internet Archive (marxists.org) 2002.

MARCUSE, Herbert: Az egydimenziós ember, Kossuth 1990.

Letöltések

Megjelent

2013-11-30

Hogyan kell idézni

Kereslet és kínálat, avagy művészetfilozófiai kitekintések. (2013). ARTCADIA : A Rippl Művészeti Intézet Lapja, 4, 84-93. https://journal.uni-mate.hu/index.php/artcadia/article/view/3860