Traumák és sokkhatások a társadalmi gondolkodásban

Szerzők

  • Sándor Balázs Kaposvári Egyetem Művészeti Kar Vizuális Intézet

Kulcsszavak:

társadalom, mediatizáció, virtuális valóság, információ, hatalom

Absztrakt

A XX-XXI. század társadalomszerkezeti leképezésében és annak konglomerátumaiban való vizsgálatok során már-már elengedhetetlen, hogy izmusoktól mentesen próbáljunk teóriákat felállítani. Ez a fajta gondolkodás ugyanis lényünkből fakad, persze nagy szerepet játszik a folyamatok elemzése során az a tudásrendszer, amelyet évezredek, évszázadok, illetve évtizedek alatt a társadalomtudományok állítottak fel. Ezen kitétel egyaránt tűnhet konformistának és közhelyesnek, de ne felejtsük el, hogy belsőnk és egyéni gondolkodásunk szerves, elidegeníthetetlen alkotó erőként bír mindennemű kritérium megfogalmazása kapcsán, melyeket egy adott társadalmi viszonyrendszer kapcsán próbálunk támasztani, és ezektől elidegeníthetetlen a szubjektum és az ego, így aztán állításaink egyaránt válhatnak magasztos eszmékké éppúgy, mint sebezhető gondolatokká. De mégis, mi vezethet ehhez az indukcióhoz?

Hivatkozások

BARROW, John D.: A művészi világegyetem. Budapest, 2000.

BAUDRILLARD, Jean: Az utolsó előtti pillanat (A közönyös paroxista). Magvető, 2000.

ECO, Umberto: Nyitott mű, Európa 2006.

GÁLIK Mihály: Médiagazdaságtan, Aula, 2003. pp. 28-30.

Habermas, Jürgen: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Gondolat Kiadó, Budapest, 1971.

Hajdú Gábor: Az egydimenziós ember és a XXI. század. In: Kistáska 54. szám. 2007. december

JÓZSEF Attila: Eszmélet, 1933-1934 tele; Magad emésztő 1933 [?] In: József Attila összes versei. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1975.

KAPITÁNY Ágnes – KAPITÁNY Gábor: Józsa Péter és a kulturális blokkok kutatása. In: Vasi Szemle, 2003.02.

KEROUAC, Jack: Úton. Európa Könyvkiadó, 1983. Bartos Tibor fordítása.

KOSÁRY Domokos: Az új politikai sajtó előzményei. In: A Magyar Sajtó Története I. 1705–1848.

MARCUSE, Herbert: Az egydimenziós ember, Kossuth Kiadó, Budapest, 1990.

MAZZOLENI, Gianpietro: Politikai kommunikáció. Osiris, 2002.

Az ELTE fizika-kémia szakának tanári előadásaiból: http://phys.chem.elte.hu/tanareloadas/Osz/idobeoszt-reszl.htm

ZOLTAI Dénes: Az esztétika rövid története. Helikon, 1997.

Letöltések

Megjelent

2013-11-30

Hogyan kell idézni

Traumák és sokkhatások a társadalmi gondolkodásban. (2013). ARTCADIA : A Rippl Művészeti Intézet Lapja, 4, 72-83. https://journal.uni-mate.hu/index.php/artcadia/article/view/3859