A Pécsi Műhely land-art törekvései urbánus környezetben

Szerzők

  • Ficzek Ferenc Kaposvári Egyetem Művészeti Kar Vizuális Intézet

Kulcsszavak:

város, absztrakció, geometria, beavatkozás, kísérlet, Pécsi Műhely

Absztrakt

Az a lelkes fiatalokból álló csapat, amelynek néhány tagja a Művészeti Szakközépiskolában, majd utána a főiskolát végezve, de annak keretén kívül Lantos Ferenctől tanult, 1968-től Pécsi Műhely néven vált ismertté és az 1980-ig tartó időszakban számos kiállítással, művészeti megmozdulásokon való részvétellel tevékeny szereplője volt az akkori kortárs képzőművészeti életnek. Utólag elmondható: a csoport meghatározója lett Pécs szellemi életének, és a Magyarországra máig jellemző vidéki lét provinciát jelentő helyzetéből kitörve a nagy vízfej, Budapest neoavantgárd művészeti köreivel kapcsolatot teremtve működését szélesebb körben is számon tartották. Néhány külföldi megjelenéssel pedig az ország határait is átlépte.

Hivatkozások

Aknai Tamás (1995): A Pécsi Műhely, Jelenkor Kiadó, Pécs

Kismányoky Károly és Szijártó Kálmán (1980): Pécsi Műhely 1970-1980. Az István Király Múzeum közleményei, D. sorozat 138. sz.

Letöltések

Megjelent

2013-11-30

Hogyan kell idézni

A Pécsi Műhely land-art törekvései urbánus környezetben. (2013). ARTCADIA : A Rippl Művészeti Intézet Lapja, 4, 6-17. https://journal.uni-mate.hu/index.php/artcadia/article/view/3853

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei