„Tárgy” és természeti környezet

A Pécsi Műhely land-art tevékenységéről

Szerzők

  • Ficzek Ferenc Kaposvári Egyetem Művészeti Főiskolai Kar

Kulcsszavak:

Pécsi Műhely, land art, beavatkozás, kísérlet, természet

Absztrakt

Kismányoky Károly és Szíjártó Kálmán a 70-es és 80-as években működő Pécsi Műhely két meghatározó tagja, máig úttörőnek számító land-art kísérletei a vizuális terület mélyebb összefüggéseit is alapvetően érintik. A tájban végzett akciók tapasztalatai a mai kívülálló érdeklődők számára is szolgálhatnak tanulságokkal.
A „szocializmust építő” Magyarország hivatalos kultúrpolitikájába nehezen illeszkedtek azok a progresszív művészeti megnyilvánulások, mint amilyenek az általuk végzett „táj-átalakítások” is voltak. A főiskolai rajzszakot elvégezve, az ott uralkodó hagyományos felfogástól teljesen eltérő törekvések fogalmazódtak meg a szabadban létrejött akciók révén. Az esetleges támadások kivédésére, fokozott igény mutatkozott a tudományos, elemző magatartás megőrzésére, az (ön)igazolhatóság lehetőségére. Ez azonban esetükben korántsem kényszerűségből származott, hanem eleve a csoport sajátja volt, így a Pécsi Műhely karakteresen analitikus, kutató szemlélete a tájban végzett munkáknak is lényeges jellemzője.

Hivatkozások

Arnheim, Rudolf (1979): A vizuális élmény. Gondolat, Budapest

Kismányoky Károly és Szíjártó Kálmán (1980): Pécsi Műhely 1970-1980. Az István király Múzeum közleményei, D. sorozat 138. sz.

Kismányoky Károly és Szíjártó Kálmán saját jegyzetei

A Pécsi Műhely nagy képeskönyve (2004), Alexandra, Pécs

Gyetvai Ágnes (1980): Tanulmányok tájban. Mozgó világ, 1980 május

Letöltések

Megjelent

2008-11-30

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni

„Tárgy” és természeti környezet: A Pécsi Műhely land-art tevékenységéről. (2008). ARTCADIA : A Rippl Művészeti Intézet Lapja, 1(1), 112-121. https://journal.uni-mate.hu/index.php/artcadia/article/view/3842