Korlátozott felelősségű elméletek és a művészet vége

Szerzők

  • Bujdosó Ernő

Kulcsszavak:

interpretáció, művészetelmélet, avantgárd, művészet vége, giccs

Absztrakt

A 19. század közepére, utolsó harmadára a művészet metafizikai fundamentumának – az egységes valóságszemléletnek és ideológiának – felbomlása végérvényessé vált. Az új helyzet a művészet ontológiai meghatározottságát is megszünteti. A művészet mibenléte és státusa megkérdőjeleződött. A definíciót a művészet új törekvései ingatják meg, az elmélet a definíció újraértelmezésével és művészetfilozófiai, esztétikai igazolásával csak bizonyos ellenállás és késlekedés után vállalkozik az új törekvések legitimálására.

Hivatkozások

Almási Miklós (1992): Anti-esztétika. T. Twins Kiadó, Budapest.

Bárdosi József (2005): Tulajdonságok nélküli művészet. Orpheusz Kiadó, Budapest.

Beke László (1994): Művészet/elmélet. Balassi Kiadó, Budapest.

Belting, Hans (2006): A művészettörténet vége. Atlantisz Kiadó, Budapest.

Danto, Arthur C. (1997): Hogyan semmizte ki a filozófia a művészetet? Atlantisz Kiadó, Budapest.

De Duve, Thierry (1989): „Fait n’importe quoi”, In: Au nom de l’art, Minuit, Párizs. 107-144.

Foucault, Michel (1971): The Order of Things. Pantheon, New York.

Foucault, Michel (1990): Felügyelet és büntetés. A börtön története. Gondolat Kiadó, Budapest.

Foucault, Michel (2000): Szavak és dolgok. Osiris, Budapest.

Greenberg, Clement (1973): Art and Culture, Critical Essays. Beacon Press, Boston.

György Péter (1995/1): Művészet a művészettörténet után. Balkon. Budapest.

György Péter (1998): Új médiakultúra vagy/és folyamatos panaszkultúra. Élet és Irodalom, XLII. évf. 51-52. szám. 13.

György Péter (1999): Ki írta a Beatles bibliát? Élet és Irodalom, XLIII. évf. 2. szám. 6.

Jameson, Fredric (1998): A posztmodern. Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest.

Judd, Donald (1963/1990): Un long essay, gui ne traite pas des chefs-d’oeuvre, mais des raisons qui font qu’il en existe si pen. Párizs, Galelie Lelong.

Kosuth, Joseph (1969): Art After Philosophy. Studio International.

Lyotard, Jean-Francois (1984): Answering the Question, What Is Post-modernism. The Postmodern Condition, Minneapolis / (1992) A posztmodern. Gondolat Kiadó, Budapest. 71-82.

Millet, Catherine (1987): L’art contenporain en France. Flammarion Kiadó, Párizs.

Oliva, A. Bonito (1982): Transavantgarde International. Giancarlo Politi Editore, Milano.

Popper Leó (1983): Esszék és kritikák. Magvető Kiadó, Budapest.

Sedlmayr, Hans (1978): Kunst und Wahrheit. Mänder, Mittenwald,

Sontag, Susan (1966): Against Interpretation. New York.

Letöltések

Megjelent

2012-03-30

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni

Korlátozott felelősségű elméletek és a művészet vége. (2012). ARTCADIA : A Rippl Művészeti Intézet Lapja, 3(1), 5-23. https://journal.uni-mate.hu/index.php/artcadia/article/view/3846

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei