Ez még művészet?

Szerzők

  • Bujdosó Ernő

Kulcsszavak:

20. század, művészetfogalom, ready made, dada, modernizmus, reflexió, hiba

Absztrakt

A 20. század művészeti forradalma és avantgárd mozgalmai a művészet minden princípiumát és korábban kikezdhetetlennek hitt paradigmáját megkérdőjelezték, majd érvénytelennek nyilvánították, vagy még ennyi figyelemre sem méltatva, egyszerűen elvetették. Az új művészet a „fenséges”-t, majd az „eszményi”-t, vagy „emelkedett”-et mint művészeti irányelvet hatályon kívül helyezte és helyükbe a „bármit lehet” agresszív szabadságát állította. A folyamat Thierry de Duve megfogalmazásában „az ábrázolt bármitől a csak egyszerűen bármiig” tart.

Hivatkozások

Beke László (1994): Művészet/elmélet. Balassi Kiadó, Budapest.

Belting H. (2006): A művészettörténet vége. Atlantisz Kiadó, Budapest.

Bourdieu P.(1992): „Genése historique d’une esthétiques pure”, In: Les Chaiers du Musée national d’art moderne, 1989 tavasz / (2001) Változó Művészetfogalom. Kijárat Kiadó, Budapest.

Danto A.C. (1997): Hogyan semmizte ki a filozófia a művészetet? Atlantisz Kiadó Budapest.

Dawkins R. (1986): Az önző gén. Gondolat Kiadó, Budapest.

de Duve T. (1989) „Fait n’importe quoi”, In: Au nom de l’art, Minuit, Párizs. 107-144. / (2001): Változó Művészfogalom. Kijárat Kiadó, Budapest.

György Péter (1995/1.): Művészet a művészettörténet után. Balkon. Budapest.

Kovács András Bálint (1992): Iskolák után: Almási Miklós születésnapjára. T. Twins, Budapest.

Legrady G. (1995/1.): A művészet úgy működik, mint a nyelv…Beszélgetés Tímár Katalinnal. Balkon, Budapest.

Lyotard J. F. (1988): Le sublime et l’avantgarde, L’ Inhumain, Paris, Gallilée

Ortega y Gasset J. (1944/1993): Az emberi kiesése a művészetből. Hatágú Síp Alapítvány, Budapest.

Ortega y Gasset J. (2003): A tömegek lázadása. Nagyvilág Kiadó, Budapest

Oliva A. Bonito (1981): Il songo dell’arte. Tra Avanguardia e Transzavanguardia. Spirali, Milano

Perneczky Géza (1988): A korszak mint műalkotás. Corvina Kiadó, Budapest.

Sebők Zoltán (2003): Élősködő kultúra. Kalligram Kiadó, Pozsony.

Sturcz János (2006): A heroikus ego lebontása. Magyar Képzőművészeti Egyetem.

Letöltések

Megjelent

2008-11-30

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni