Szerzői útmutató

Online kéziratbeküldés

Regisztráció és bejelentkezés szükséges ahhoz, hogy online formában anyagot tudjon beküldeni, illetve hogy ellenőrizhesse a már beküldött kéziratának státuszát. Bejelentkezés után kattintson a Kézirat benyújtása gombra, majd töltse fel kéziratát az alábbi formai követelmények szerint. Beküldött kéziratát szintén itt tekintheti meg.

Az Acta Carolus Robertus cikkeinek formai követelményei
Formal requirements for articles in the Acta Carolus Robertus

A beküldési folyamat részeként a szerzőnek ellenőriznie kell, hogy a beadvány megfelel-e az alábbiakban felsorolt követelményeknek. Amennyiben nem felel meg, akkor a beadványt visszaküldjük.

 1. A kéziratot előzőleg nem közölték sehol, illetve nem fogadták el közlésre másik lapban.
 2. A dokumentum megfelel a Szerzői útmutatóban közölt formai követelményeknek.
 3. A bírálati folyamatra vonatkozóan követtem az anonim bírálati folyamat utasításait.

A bírálati és megjelenési folyamat

A beküldött kéziratokat első lépésben a folyóirat főszerkesztője véleményezi a tekintetben, hogy a kéziratban bemutatott kutatómunka megfelel-e a folyóirat által gondozott tudományterületek egyikének, illetve, hogy a benyújtott kézirat megfelel-e a folyóirat formai követelményeinek. Amennyiben e feltétel nem teljesül, a főszerkesztő elutasíthatja a közlemény megjelenését. Pozitív főszerkesztői döntés esetén a beküldött kéziratok anonim bírálati folyamatban két szakmai bíráló által kerülnek elbírálásra. A kiadó a szerzőknek a benyújtott kéziratok elbírálásáért, illetve elfogadás esetén történő közléséért díjat nem számít fel.

A beküldött kéziratok értékelése az alábbi elvek alapján történik:

 • a közleményben bemutatott eredmények tudományos újdonságtartalma, megalapozottsága, színvonala, és helyessége,
 • a közlemény eredetisége,
 • az eredmények alkalmazhatósága, hasznossága, tudományos értéke,
 • a téma irodalmának feldolgozása,
 • a téma feldolgozásának, kutatásának színvonala és módszertana,
 • a közlemény nyelvezete és stílusa.

A szakmai bírálatok alapján a főszerkesztő a következő döntést hozhatja meg:

 • a közlemény elfogadása,
 • a közlemény átdolgozásának szükségessége,
 • további szakmai bírálat(ok) kérése,
 • a közlemény elutasítása.