A kooperatív tanulás során előforduló nehézségek a tanítói vélemények tükrében

Szerzők

  • Kovács Elvira Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar

DOI:

https://doi.org/10.17165/TP.2021.3-4.15

Absztrakt

Munkámban a kooperatív tanulás alkalmazásának nehézségeit mutatom be a szerbiai tanítók véleményének tükrében. A kutatás során azt vizsgáltam, milyen nehézségek okozzák a kooperatív tanulás kismértékű alkalmazását a matematikaoktatásban. A kutatásban összesen 257 tanító vett részt Szerbia különböző területéről. Az eredmények azt mutatják, hogy a kooperatív tanulás előkészítése a tanítók véleménye szerint bonyolult és időigényes, nehéz a tanulók egyéni teljesítményének értékelése és aktivitásának felmérése ennél a tanulási módnál, az iskolai feltételek közül pedig a tanterem elrendezésének problémáját hangsúlyozták leginkább a kérdezett tanítók.

Információk a szerzőről

  • Kovács Elvira, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar

    egyetemi docens
    elvira.kovacs@yahoo.com

Hivatkozások

Abu, R. & Flowers, J. (1997). The Effects of Cooperative Learning Methods on Achievement, Retention and Attitudes of Home Economics Students in North Carolina. Journal of Vocational and Technical Education, Vol.13 No. 2, pp. 16-22. DOI: https://doi.org/10.21061/jcte.v13i2.671

Arató, F. & Varga, A. (2006). Együtt-tanulók kézikönyve: Bevezetés a kooperatív tanulásszervezés rejtelmeibe. Budapest: Educatio.

Džaferagić, A. & Tomić, R. (2012). Kooperativno učenje u nastavi mlađih razreda osnovne škole. Metodički obzori 15, vol. 7 No. 2, pp. 107-117.

Gillies M., R. & Boyle, M. (2010). Teachers' Reflections on Cooperative Learning: Issues of Implementation, Teaching and Teacher Education 26, 933- 940. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tate.2009.10.034

Good, T.L. & Brophy, J.E. (2008). Nyissunk be a tanterembe! 1-3. (Ford.: Abrudán Katalin). Budapest: Educatio Kht.

Hijazi, D., & Al-Natour, A. (2012). Teachers' Attitudes towards Using Cooperative Learning for Teaching English Skills. Interdisciplinary Journal of Contemprary Research in Bussiness, Vol. 3, No. 12, pp. 443-460.

Ilić, M. (2016). Značaj i teškoće u primeni kooperativnog učenja u razrednoj nastavi iz perspektive učitelja. Nastava i vaspitanje, 65(1), pp. 167-180. DOI: https://doi.org/10.5937/nasvas1601167I

Knausz, I. (2003). A tanítás mestersége. Iskolafejlesztési Alapítvány, Budapest, [online] http://mek.oszk.hu/01800/01817/01817.htm [2021. augusztus 15.]

Kovács, E. (2021). A kooperatív tanulás és eredményei az általános iskolai alsó tagozaton történő matematikaoktatásban [Doktori disszertáció]. Kragujevaci Egyetem Uzsicei Pedagógiai Kar.

Kovács, E., Pintér Krekić, V. & Major, L. (2020). Tanítói attitűdvizsgálat a kooperatív tanulás hatásáról a matematikában nyújtott teljesítményre, Évkönyv. Tanulmánygyűjtemény, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 15. évf. 1. sz. pp. 56-68.

Ševkušić, S. (2003). Kreiranje uslova za kooperativno učenje: osnovni elementi. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, god. 35, br. 1, pp. 94-110.

Letöltések

Megjelent

2021-11-28

Folyóirat szám

Rovat

Képzés és Gyakorlat

Hogyan kell idézni

A kooperatív tanulás során előforduló nehézségek a tanítói vélemények tükrében. (2021). Képzés és Gyakorlat : Neveléstudományi folyóirat, 19(3-4), 170-179. https://doi.org/10.17165/TP.2021.3-4.15