The reduced mobility of the population of Palócföld

Accessibility proposal for better traffic in the Ipoly Valley

Szerzők

  • Kata Feketéné Benkó Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Doctoral School of Economics and Regional Sciences

DOI:

https://doi.org/10.18531/sme.vol.10.no.3.pp.3-16

Kulcsszavak:

cross-border, transport, public transport , services, networking, regional development

Absztrakt

The territories and borders of European countries changed a lot during the last century, which had a positive effect on some states and a negative effect on others, but in all cases it can be said that it led to a reorganizati-on of territorial processes. In addition to the loss of territory, Hungary does not have a border region where the new state border would not have divided a naturally formed region in two. The borders, among other things, by eliminating transport options, turned the border areas into "backwaters", which led to devaluation.The purpose of the research is to prove that a specific aspect of value creation is the creation of cross-border transport, including the realization of transport accessible to everyone by creating the availability of public transport services. The purpose of cross-border transport is to improve the situation of two peripheral regions that exist side by side, but are unable to cooperate on a permanent basis due to the lack of transport connecti-ons. The first stage of linkages is the existence of infrastructure on which certain activities can be carried out, such as individual modes of transport, organized group transport and freight transport. However, the existence of public transport or public transport services occupies a prominent place in the development of regions. During the research, in addition to the state of the infrastructure, different public transport services were mapped and compared, and the value-creating power of public transport services was verified by comparing social and eco-nomic phenomena

Információk a szerzőről

  • Kata Feketéné Benkó, Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Doctoral School of Economics and Regional Sciences

    PhD-hallgató
    E-mail: dr.feketene.benko.kata@phd.uni-mate.hu

Hivatkozások

Abonyiné Palotás, J. (2007): Infrastruktúra Dialóg-Campus, Budapest – Pécs, ISBN 978 963 9310 77 3

Bárczi, G. – Országh, L. (1959-1962): A magyar nyelv értelmező kéziszótára, Akadémiai Kiadó, Budapest

Bordás, P. (2021): „Közszolgáltatások” in Jakab, A. – Könczöl, M. – Menyhárd, A. – Sulyok, G. (szerk.): Internetes Jogtudományi Enciklopédia (Közigazgatási jog rovat, rovatszerkesztő: Balázs István) url.: https://doi.org/10.55051/jtsz2022-4p66 letöltés ideje: 2023. június 6.

Bujdosó, Z. (2004): A megyehatár hatása a városok vonzáskörzetére Hajdú-Bihar megye példáján [PhD-értekezés] Debreceni Tudományegyetem, Debrecen.

Csaba, Zs. M. (2023): Térségi vasutak Magyarországon, in dr. Horváth, B. – Horváth, G. (szerk): XIII. Nemzetközi Közlekedéstudományi Konferencia, Multimodalitás és fenntarthatóság, ISBN 978-615-6443-17-5 pp.:744-754

Erdősi, F. (2004): Európa közlekedése és a regionális fejlődés, Dialóg-Campus, Budapest – Pécs, ISBN 963 9542 28 8

Erdősi, F. (2005): Magyarország közlekedési és távközlési földrajza, Dialóg-Campus, Budapest – Pécs, ISBN 963 9542 21 0

Jászberényi, M. – Pálfalvai, J. (2009): Nemzetközi közlekedés és turizmus, Aula Kiadó, Budapest, ISBN: 9789639698727

Káposzta, J. (2019): A regionális térszerkezet változásainak kapcsolatrendszere. Studia Mundi – Economica, 6(3), 18–28. https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2019.06.03.18-28

Lapsánszky, A. (szerk.) (2016): Közigazgatási jog II.. Budapest: Wolters Kluwer Kft.. https://doi.org/10.55413/9789632956244 Letöltve: https://mersz.hu/hivatkozas/wk51_440_p1/#wk51_440_p1 (2023. 06. 21.)

Lévai, Zs. – Munkácsy, A. – Schváb, Z. (2021) Határ menti együttműködési lehetőségek a közforgalmú közlekedésben, Külügyi Műhely, 2021/2, https://doi.org/10.36817/km.2021.2.1

Lieszkovszky, J. (2021): A közforgalmú közlekedési elérhetőség vizsgálata hazánk vidéki térségeiben [PhD-értekezés], Széchenyi István Egyetem

Remenyik, B. – Szabó, L. – Tóth, G. (2014) Közlekedésföldrajz és turizmus Magyarországon, Dialóg – Campus, Budapest-Pécs, ISBN 978-963-9950-09-2

Tóth, J. (szerk.) (2016): Világföldrajz.: Akadémiai Kiadó. Budapest https://doi.org/10.1556/9789630598392

Tóth, T.-Káposzta, J. (szerk.) (2014): Tervezési módszerek és eljárások a vidékfejlesztésben (elmélet).: Szent István Egyetemi Kiadó. Gödöllő

Urbán, L. (1984) Vasúti Lexikon, Műszaki könyvkiadó, Budapest

Zillmer, S. (2021): CBPT study update: Permeability of borders regarding cross-border public transport services and demand, Európai Bizottság, Futurium, Border Focal Point Network, url: https://futurium.ec.europa.eu/en/border-focal-point-network/news/cbpt-study-update-permeability-borders-regarding-cross-border-public-transport-services-and-demand#comment-3636 Letöltés ideje: 2023. június 20.

List of legislation

Az Európai Unióról Szóló Szerződés És Az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata (2016/C 202/01) Url: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A12016ME%2FTXT letöltés ideje: 2023. 06. 30.

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1986. évi november hó 24. napján aláírt, a magyar–csehszlovák vasúti forgalom szabályozásáról szóló Egyezmény megszüntetéséről szóló 2023. évi XIII. törvény

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1986. évi november hó 24. napján aláírt, a magyar–csehszlovák vasúti forgalom szabályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 23/1987. (VII. 22.) MT rendelet

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény

Internet databases

Európai Bizottság Cross-border public transport (CBPT) services (europa.eu) url: https://ec.europa.eu/regional_policy/assets/scripts/map/regio-gis-maps/cbpt/cbpt.html (Letöltés ideje: 2023.06.29.)

https://mav.hu

MÁV (2018): Vasútállomások. A magyar királyi államvasutak és a kezelésében levő helyiérdekű vasutak térképe, http://vasutallomasok.hu/terk/MAVterkep.jpg (Letöltés ideje: 2023. 06. 03.)

https://openrailwaysmap.org

Slovenská autobusová doprava Zvolen, Banskobistricky kraj, https://www.sadzv.sk (Letöltés ideje: 2023. 06. 10.)

https://vlaky.net

https://volanbusz.hu

Letöltések

Megjelent

2023-09-27