Információk

A folyóirat a „Zöld energiával a Zöld Magyarországért” című projekt keretében indult, elsődleges célja, hogy az Észak-Magyarországi régió felsőoktatási intézményeinek és az itt működő kutató műhelyeknek a K+F+I tevékenysége révén keletkezett tudományos eredményeit a hazai és nemzetközi közvélemény – ezen belül kiemelten a gazdasági szektor minél szélesebb köre – megismerje. A projekt megvalósulása elősegíti a természettudományokhoz köthető szakok, tudományterületek népszerűsítéséhez, valamint a gazdaság szereplőinek érdeklődése növekszik a tudományos eredmények és azok gyakorlati hasznosítása iránt. Ugyancsak célunk a hallgatóink számára annak az életpályának a népszerűsítése, amely kimagasló szellemi tevékenységgel járult-járul hozzá a gazdasági fejlődés előmozdításához, az innovációs folyamatok felerősödéséhez, azok gazdaságban történő mielőbbi és minél nagyobb hatású megjelenéséhez, a régió gazdasági-társadalmi leszakadásának mérsékléséhez, majd felzárkózásához.