Egy alternatív fehérjeforrás értékelése: a rovarfogyasztás kihívásai és lehetőségei

Szerzők

  • Péter Balogh

Absztrakt

Széles körben elfogadott az a tény, miszerint 2050-re 9 milliárd ember fog élni a Földön. Ahhoz, hogy ennyi ember élelmiszerellátása megoldott legyen, a jelenlegi élelmiszer előállítás mennyiségét közel a duplájára kell növelni. Új élelmiszer előállítási módszereket kell kialakítanunk. Az ehető rovarok mindig is részei voltak az emberek számára rendelkezésre álló táplálkozási formáknak, azonban egyes társadalmak elutasítják az ilyenforma élelmezési lehetőséget. A dolgozatom célkitűzése a rovarfogyasztáshoz kapcsolódó kihívások és lehetőségek összefoglalása illetve egy részben saját szerkesztésű, a témához kapcsolódó elfogadottsági felmérés statisztikai elemzése. A primer adatgyűjtés célja a kitöltők alkotta sokaság adta válaszok elemzése az általános húsfogyasztási és a rovarfogyasztással kapcsolatos témakörökben. A legfőbb alkalmazott statisztikai módszerek a Mann-Whitney és a Kruskal-Wallis rangtesztek. A szekunder adatgyűjtés alapjai a FAO 2012-es római élelmezésbiztonsági konferenciája és különböző rovarfogyasztással kapcsolatos nemzetközi kutatások. A legfőbb eredményekalapján megállapítható, hogy a válaszadók saját bevallása szerint a húsfogyasztás elengedhetetlen az egészség megőrzése érdekében, inkább elfogadóak az új, innovatív ételek iránt, főleg, ha társaságban van lehetőségük kipróbálni. A kitöltők szerint a legfőbb akadályok, amiért a rovarfogyasztás nem elterjedt a nyugati országokban az alábbiak: kulturális különbségek, a rovarokat kár- és kórokozással azonosítjuk, európai szemlélettel ez egy primitív étkezési forma. Ezek a megállapítások alátámasztják a szakirodalmak által meghatározott legnagyobb gátat az innováció széleskörű bevezetésében: a nyugati ízlésvilágot. Ennek ellenére a válaszadók kétharmada kipróbálna egy rovar központú ételt. A főbb eredményeket összegezve az innováció széleskörű bevezetése a piacra még idő előttinek mutatkozik, azonban a korai innovátorokat célzó szegmentumokba történő belépés indokolt lehet.

##submission.downloads##

Megjelent

2016-02-15

Hogyan kell idézni

Balogh, P. (2016). Egy alternatív fehérjeforrás értékelése: a rovarfogyasztás kihívásai és lehetőségei. Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing, 12(2), 3–12. Elérés forrás https://journal.uni-mate.hu/index.php/etm/article/view/615

Folyóiratszám

Rovat

Cikkek