Lajkó az űrben

Romák reprezentációi a kortárs magyar SF-narratívákban

Szerzők

  • Domokos Áron Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Neveléstudományi Intézet

DOI:

https://doi.org/10.33566/asc.5249

Kulcsszavak:

Romani people/Gypsy people, science-fiction, contemporary literature, Hungary, representation

Absztrakt

As Ray Bradbury noted in a 1964 interview, the issue of race had already been articulated in cheap magazines of science fiction (SF) literature when this subject matter appeared in mainstream printed and electronic media. The representation of marginalized or disadvantaged communities have had increasing coverage in both British/American popular culture and scholarship including academic literature on SF since the second half of the 1960s. Questions such as to what extent and by what means the living conditions, adversities, worldviews etc. of such communities are represented in SF narratives as well as  the role that individuals identifying themselves as community members play in the production/consumption/reception of SF have been investigated by practitioners of quantitative and qualitative research. Nevertheless, I know of no studies that address the representation of the Roma in contemporary Hungarian SF literature. The present paper aims to accomplish the following: (1) to describe the main features of contemporary Hungarian SF short fiction; (2) to give an outline of those “semiotic” means by which Roma characters in the short stories under scrutiny are identified; (3) to characterize the particular forms of Roma representation—from “social mobility” through “invisibility” to “genocide”—that are present in the narratives in question. The texts used for the analysis are the relevant works selected from those submitted, between 2014 and 2018, as candidates for the Péter Zsoldos Award, a national annual prize awarded for the best (published) Hungarian SF novel and short story.

Downloads

Download data is not yet available.

Hivatkozások

Anders, Megan 2016. The Comet: A Brief Introduction to Black Speculative Fiction. Medium Online). https://medium.com/@megananders/the-comet-a-brief-intro-duction-to-black-speculative-fiction-1a34ae9e69e9

András Csaba 2023. Brechti szabotázs. Új Szem1(1) 65–69. DOI: https://doi.org/10.15170/Uj-szem.2023.1.1.7.

Anonymus 2022. Ushalin – Az első cigány képregény. Kultúra.hu. https://irodalom.kul-tura.hu/ushalin-az-elso-cigany-kepregeny

Beck, Z. 2020. A megszólalás üres helye. Romológiáról és más dolgokról. Budapest: Napvilág

Baka Patrik 2014. Mi lett volna, ha: Magyar földön Afrikában. Partitúra. 9. évf. 1. sz. pp. 101–27. DOI: https://doi.org/10.17846/PA.2014.9.1.101-128

Bakó Katalin 2022. A science fiction lehetséges szerepe az olvasásnépszerűsítésben és a könyvtárhasználat oktatásában a felső tagozaton : László Endre Szíriusz kapitány-sorozatának jó gyakorlatai a ’70-es–’80-as években. In: Irodalom és kanonizáció : Tanulmányok a magyartanítás módszertanairól. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 125–145. DOI: https://doi.org/10.46403/IrKa.2022.125

Bogdán Péter – Molnár István Gábor – Setét Jenő 2019. Roma reprezentáció a magyar főváros közterein. Budapest: Tom Lantos Intézet.

Borbély András 2018. A kígyó és a sündisznó. Facebook https://www.face-book.com/profile/786659699/search/?q=s%C3%BCndiszn%C3%B3

Böröcz József 2006.Goodness Is Elsewhere: The Rule of European Difference. Com-parative Studies in Society and History, 48(01) 110–138. DOI: https://doi.org/10.1017/S0010417506000053

Bradbury, Ray1966. Beszélgetés Ray Bradburyvel. In: Bradbury R.: Marsbéli krónikák. Kisregények és elbeszélések. Budapest: Európa Kiadó, 567–588.

Celeste, W. 2021. The Invisible Minority – Part 3: Hollywood. Medium (online). https://celeste-w.medium.com/the-invisible-minority-part-3-4c9ee4c08a0c

Csermely Gábor 2017.Olyan regényt akart, amitől véresre vakarjuk magunkat. Interjú Szélesi Sándorral a Pokolhurok című regényéről. origo.hu https://www.origo.hu/kultura/20170314-interju-szelesi-sandorral-a-pokolhurok-cimu-regenyerol.html

Csigi Júlia 2015. Végtelen éjszaka. Romológia3 (8): 73–80.

Csicsery-Ronay, István Jr 2008.The Seven Beauties of Science Fiction. Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press

Czirfusz Márton; Ivanics Zsófia; Kovai Cecília; Meszmann Tibor. T. 2019. A magyarországi munkásság a hosszú lejtmenetben. Fordulat, 26. sz. 142–172.

Cronin, Brian2019. The Anti-Racism Comic Book Story That Beat the Comics Code Authority. CBR. https://www.cbr.com/judgment-day-ec-comics-code-authority/

Domokos, Áron 2019a. A science-ficton mint oktatási eszköz. Danubius Noster Klnsz. pp. 33–47.

Domokos Áron 2019b. Világgyár:SF-világépítés és -rekonstruálás irodalomórán/ World-factory: SF-worlds building and reconstructing in the classroom. Anya-nyelvi Kultúraközvetítés2 (2), 58–96. DOI: https://doi.org/10.33569/akk.2390

Domokos Áron 2022a. „Gypsy in Space”: A Note on the Representation of the Roma in Contemporary Hungarian SF Short Stories. Vector. 296 (Autumn). https://vector-bsfa.com/2022/05/28/gypsy-in-space-a-note-on-the-representation-of-the-roma-in-contemporary-hungarian-sf-short-stories/

Domokos Áron 2022b.The Formability of History: Uchronia in Contemporary Hunga-rian Short Fiction. SFRA Review 52 (2): 53–64.

Domokos Áron 2022c. Harc az ukróniáért.Alternatív történelmi elbeszélések a kortárs magyar SF-kisprózában. Acta Scientiarum Socialium 50: 45–62 DOI: https://doi.org/10.33566/asc.3548

Domokos Veronika; Heczeg Béla 2010. Terra Incognita: magyarországi szegényés cigánytelepek felmérése – első eredmények. Szociológiai Szemle, 20. évf. 3. sz. 82–89.

Éber Márk Áron 2021. A csepp. A félperifériás magyar társadalom osztályszerkezete. Budapest: Napvilág.

Földes, Györgyi. 2015. Jeltől a testig. A klasszikus narratológia találkozásai a korporálissal. Irodalomismeret 27 (1). pp. 5-29

Gombos Péter 2020. What and how do Hungarian children read? Escuela Abierta, 23: 3-17. DOI: https://doi.org/10.29257/EA23.2020.01

Gulya Nikoletta 2018. Másságsztereotípiák megjelenése a tankönyvekben. Sokszínű neveléstudomány. Eger, Eszterházy Károly Egyetem, Líceum Kiadó. pp. 75-89.

Gulya Nikoletta Mária; Fehérvári Anikó 2020. A fogyatékosság reprezentációja az általános iskolák magyar irodalom tananyagához kapcsolódó művekben. Educa-tio, 29. (3) pp. 379–393. DOI: https://doi.org/10.1556/2063.29.2020.3.4

Hancock, Ian 1987. The Origin and Function of the Gypsy Image in Children’s Literature. The Lion and the Unicorn. Volume 11, Number 1, June. 47–59. DOI: https://doi.org/10.1353/uni.0.0227

Hines, Jim C. 2013.„Gypsies” and Other Fantasy Beings. jimchines.com. https://www.jimchines.com/2013/10/gypsies-and-other-fantasy-beings/

Isaszegi Béla 2019. Mi a filozófia? (Kéziratban)

Isaszegi Béla 2006.A „felzárkóztatásról”. (Kéziratban)

Kincaid, Paul 2003.On the Origins of Genre. Extrapolation, 4(4), 13–21.DOI: https://doi.org/10.3828/extr.2003.44.4.04

Kovács Bálint 2018. Nem a humoráért, de szerettük a magyar cigányt az űrben. Index.hu; https://index.hu/kultur/cinematrix/2018/04/01/lajko_cigany_az_urben_kritika_lengyel_balazs_keresztes_tamas_magyar_film/

Lakatos Artúr 2018. A fantasy-világ mítoszai (4.) Steven Brust, Dragaera és a magyaros motívumok. Helikon, XXIX. évf. 10. (744.) sz.

Lundwall, J. Samuel 1978. Holnap történt. (Metagalaktika 7.) Budapest: Kozmosz

Nama, Adilifu 2008.Black Space: Imagining Race in Science Fiction Film.Austin, University of Texas Press

Nefelejcs, Gergő. 2023. Az alárendeltek megszólaltak, és beleremeg a vámpírkastély. Tett. https://tett.merce.hu/2023/04/06/az-alarendeltek-megszolaltak-es-belere-meg-a-vampir-kastely-ajanlo-es-kontextus-a-haromezer-szamozott-darab-c-film-hez/

Odaértett Olvasó 2021. A tömeggyilkosok anatómiája II. (Pokolhurok) https://odaertett-olvaso.hu/2021/05/15/a-tomeggyilkosok-anatomiaja-ii-pokolhurok/

Pénzes, János; Tátrai Patrik; Pásztor, István Zoltán 2018. A roma népesség területi megoszlásának változása Magyarországon az elmúlt évtizedekben/Changes in the Spa-tial Distribution of the Roma Population in Hungary During the Last Decades. Területi Statisztika, 58(1): 3–26. DOI: https://doi.org/10.15196/TS580101

Pryor, Richard 1976. Bicentennial Nigger. Warner Bros

Punday, Daniel 2003. Narrative Bodies. Toward a corporeal narratology.New York: Palgrave Macmillan. DOI: https://doi.org/10.1057/9781403981653

Rákai Orsolya 2015. Korporális narratológia és idegenség: egy kontextuális narratológia továbbgondolása. Helikon. 1. sz. 30–39.

Puskás-Bajkó Albina 2015. „Kushelo and Gadjo” The Gypsy Woman's Curse and the White Man. Lap Lambert Academic Pub.Reidy,Jessica 2014.Twenty „gypsy” women you should be reading. Woman in Literary Arts. http://www.vidaweb.org/twenty-gypsy-women-you-should-be-reading/

Sárdi Mardit S. 2013.Műfaj-e a sci-fi? Szépirodalmi Figyelő, 12 (1), 28–36.

Sierra, Alonso, M. 2019. Supervivientes del Apocalipsis: un relato de ciencia ficción "gitano". Sociología Histórica, 10 (1), 210–227.DOI: https://doi.org/10.6018/sh.401911

Setét Jenő 2018. A megszokott akár észrevétlen is lehet. In: Facebook. https://www.face-book.com/setet.brada/posts/pfbid0DNNGy7mdsMJ3BRy2bDf3W2AAb3G53ZGcVarwhrSgv5tRXhMmVrnUfy5phrexj4oLl?locale=hu_HU

Szombati Kristóf 2018. The Revolt of the Provinces: Anti-Gypsyism and Right-Wing Politics in Hungary. (Dislocations Book 23) Berghahn Books, Kindle Edition. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctvw04cbm

Szuhay Péter 2002. Akiket cigányoknak neveznek: akik magukat romának, muzsikus-nak vagy beásnak mondják, In: Reisz Terézia; Andor Mihály (szerk.) A cigányság társadalomismerete, Pécs: Iskolakultúra, Pécs. 9–32.

Tamás Gáspár Miklós 2017. A lényegről. Mérce. https://merce.hu/2017/01/14/tgm_a_lenyegrol/Tenigl-Takács László 2010. A tű foka (plebejus röpirat a szégyenről). Mozgó Világ36 (11): 39–49.

Tenigl-Takács László 2017. Romák az „elátkozott házban”. Romantizáció és dokumen-tarizmus az elmúlt két évtized filmművészetében. Liget, (online) https://ligetmu-hely.com/liget/tenigl-takacs-laszlo-romak-az-elatkozott-hazban/

Trehan, Nidhi; Kóczé Angéla 2009.Postcolonial racism and social justice: the struggle for the soul of the Romani civil rights movement in the ‘New Europe’. In: G. Huggan (szerk.): Racism, Post-colonialism, Europe. Liverpool: Liverpool Univer-sity Press. 50–77. DOI: https://doi.org/10.5949/liverpool/9781846312199.003.0004

Trumpener, Katie 1996. A cigányok ideje: egy "történelem nélküli nép" a Nyugatnar-ratíváiban. Replika, 22-23. sz. 219-241.

Az elemzésben szóba kerülő művek:

Bradbury, Ray 1966. Marsbéli krónikák. Kisregények és elbeszélések. Budapest: Európa Kiadó.

Du Bois, W. E. Burghardt 1920.The Comet. In: Uö. Darkwater: Voices from within theVeil. Harcourt, Brace, and Howe.

Ellison, Ralph. 1970. A láthatatlan. Budapest: Európa. Ford: Bartos Tibor.

Feldstein, Al; Orlando, Joe. 1953. Judgement Day. Weird Fantasy18: 2–7.

Gaura Ágnes 2014. Embertelen jó. Boriverzum és más történetek. Budapest: Delta Vision.

Kele-Fodor Ákos 208. A szív vége. Cigány újmesék. Budapest: Tea Kiadó.

Lőrinczy Judit. 2013. Az arabica íze. Galaktika, 34(284): 26–44.

Meiszner Krisztina 2014. Más Valaki problémája. Szeged: Könyvmolyképző.

Ortica, Jean 1977. Les survivants de l’Apocalypse. Monde Gitan 41: 13–21.

Szélesi Sándor 2016. Pokolhurok. Budapest, Pergamon.

Szűcs Gyula; Budai Dénes 2015. Cafe Postnuclear. Budapest, Totalcar.hu.

Szűcs Gyula; Budai Dénes 2022. Cafe Postnuclear 2. Budapest, Chameleon Comix

Trenka Csaba Gábor 2015. Kisvárda sejkje. In: Szélesi Sándor (ed.): 2045: Harminc év múlva. Budapest, Ad astra, 131–165.

Lengyel Balázs 2018.Lajkó-cigány az űrben. KMH Film.

Letöltések

Megjelent

2023-12-29

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni

Lajkó az űrben: Romák reprezentációi a kortárs magyar SF-narratívákban. (2023). Acta Scientiarum Socialium, 51, 39-60. https://doi.org/10.33566/asc.5249