Harc az ukróniáért

Alternatív történelmi elbeszélések a kortárs magyar SF-kisprózában

Szerzők

  • Domokos Áron Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.33566/asc.3548

Kulcsszavak:

Hungarian literature, alternate history, contrafactuals, uchronia, speculative fiction, teaching history

Absztrakt

If history is written by the ‘victors’, are alternative account(s) of history written by ‘the defeated’? If historiography is conceived as the practice of “giving meaning to the meaningless” (Theodor Lessing), are we to assume that ‘alternative historiography’ or alternative accounts of history question the prevailing interpretation of history? Are uchronias (also known as alternative historical narratives, allohistories, parahistories, counterfactual histories and historiographic metafiction), especially ‘uchronic fiction’, in fact, only compensatory products of desire-driven thinking? As a matter of fact, it is not only the rather few contemporary Hungarian novels with alternative historical aspirations that are in an unfortunate position but contemporary Hungarian uchronic short stories as well. Of the nearly three hundred short stories submitted in 2014–2018 as candidates for the Péter Zsoldos Award, a national annual prize awarded for the best (published) Hungarian SF novel and short story in 2014–2018, there are only six uchronic pieces. It is with the help of these pieces of short fiction that I outline (1) the relationship between the philosophy of history and uchronia; (2) the (meta)taxonomies of uchronia; (3) the characteristics of those Hungarian short stories of this kind that are related to Hungary.

Downloads

Download data is not yet available.

Hivatkozások

Baka Patrik 2014. Mi lett volna, ha: Magyar földön Afrikában. Partitúra. 9. évf. 1. sz. pp. 101–27. DOI: https://doi.org/10.17846/PA.2014.9.1.101-128

Baka Patrik 2017. Az allohistorizmus krónikája. In: Kölcsönös átszövődések: A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma 2016. évi PhD-konferenciájának tanulmányaiból. Budapest: Külgazdasági és Külügyminisztérium, pp. 104–19.

Baka Patrik 2019. Keleti szél(vihar) (Trenka Csaba Gábor: Place Rimbaud vs. La Grande Image) In: Boda Attila (szerk.): Interdiszciplinaritás a Kárpát-medencé-ben I. Külhoni magyar doktorandusz-hallgatók konferencia-előadásaiból, ELTE Márton Áron Szakkollégium, Budapest, pp. 15–32.

Baka Patrik 2020.Teljes gőzzel. Bevezetés a steampunk olvasásába. Komárom.

Baka Patrik 2021. A horogkereszt árnyékában I. Horváth László Imre: Lett este éslett reggel vs. Trenka Csaba Gábor: Egyenlítői Magyar Afrika. Erudition-Educatio16. évf. 1. sz. pp. 81–95. DOI https://doi.org/10.36007/eruedu.2021.1.081-094

Batzke, Alexander2013. „Was ware gewesen wenn...? Alternativ weltgeschichliche Literatur 1990–2010, Materarbeit, Grin Verlag.

Bene Adrián2013. A relativitás irodalma. Kijárat Kiadó

Bibó István 1990a. „Ha a zsinati mozgalom a 15. században győzött volna...Bibó István címzetes váci kanonok beszélgetései apósával Ravasz László bíboros érsekkel a római katolikus egyház újkori történetéről, különös tekintettel a a lutheránus és kálvinista kongregációkra. Egyház- és kultúr-és politikatörténeti uchrónia” In Válogatott tanulmányok. Negyedik kötet 1935–1979. Budapest Magvető Könyvkiadó, 265–282.

Bibó István 1990b. „A nemzetközi államközösség bénultsága és annak orvosságai: önrendelkezés, nagyhatalmi egyetértés, politikai döntőbíráskodás.” In Válogatott tanulmányok. Negyedik kötet 1935–1979. Budapest Magvető Könyvkiadó, 283–681. http://mek.niif.hu/02000/02043/html/541.html.

Bolgár Dániel2011. A múlttal végképp szembenézni? Traumatikus történés és történelmi elbeszélés. In: Dánél Mónika – Fodor Péter – L. Varga Péter(szerk.). Esemény–trauma–nyilvánosság. Budapest: Ráció Kiadó, pp. 134–149.

Böröcz József 2018. Az EU és a világ: Kritikai elemzés. Kalligram Kiadó

Böszörményi Gyula2014. Angyalok tolják a mennyeijazzt. In: librarius.hu. https://lib-rarius.hu/2014/11/06/sci-fi-angyalok-toljak-a-mennyei-jazzt/ [2019.12. 01.]

Butter, Michael 2009. “Zwischen Affirmation und Revision populärer Geschichtsbilder: Das Genre alternate history ”. History Goes Pop: Zur Repräsentation von Geschichte in populären Medien und Genres. Szerk.Barbara Korte and Sylvia Paletschek. Bielefeld, pp. 65–82. DOI https://doi.org/10.1515/9783839411070-004

Cozort, Dale 2016. General Principles For Your AlternateTimeline. (online) https://da-lecoz.livejournal.com/106542.html?utm_source=3userpost.

Csicsery-Ronay, István Jr. 2013. The Seven Beauties of Science Fiction.Wesleyan University Press, 2008. Print.

Czeglédi András2013. Ukrónia és vidéke. 2000, 25(11), pp.19–27.

Czeglédi András 2021. Ukrónia és vidéke. Typotex.Deluermoz,Quentin – Singaravélou, Pierre 2012.Exploring the Space of the Possible: Counterfactuals and Paths not Taken inHistory. Revue d’histoire moderne et contemporaine Volume 59. Issue 3, pp.70–95. DOI https://doi.org/10.3917/rhmc.593.0070

Deszcz-Tryhubczak, Justyna; Marecki, Mateusz 2013. The World Turned Upside Down: Exploring Alternate History with Young Adults. CLELE journal, Volume 1, Issue 1, pp.1–18.

Domokos Áron 2020. Posztapokalipszisek, birodalmi ábrándok és neutrotópiák Magyarország-jövőképek a kortárs tudományos-fantasztikus elbeszélésekben. AKK, 3. 1. pp. 10–38. DOI: https://doi.org/10.33569/akk.2448

Domokos Áron (szerk.) 2022. Magyar ukróniák, ukronikus és ukróniával érintkező fikciós SF-szövegek bibliográfiája (1930–2021). Acta Scientiarum Socialium,50, pp. 85–87(a jelen számban).

Domokos Áron (megjelenés alatt). Félelem és reszketés a Nagynémet Birodalomban.

Dudlák Tamás 2019. A szarajevói merénylet helye a történelemben. Az első világháború okainak kontrafaktuális elemzése. Világtörténet. 41. évf. 3. sz. pp. 467–84.

Erdei Grünwald Mihály (szerk.) 1983. Mi lett volna, ha...? Művelődéstörténeti játéksorozat a Rádióban. Budapest: RTV–Minerva. https://mandadb.hu/tetel/421344/Mi_lett_volna_ha. [Utolsó hozzáférés: 2022. április 17.]

Evans, Richard J. 2013. Altered Pasts. Counterfactuals in History.Brandeis University PressWaltham, Massachusetts. DOI https://doi.org/10.2307/j.ctv102bd9b

Ferguson, Niall 1999. Introduction. Virtual History: Towards a 'chaotic' theory of the past. In: Ferguson Niall (szerk.). Virtual History. Alternatives and Counterfactuals, Basic Books, pp. 1–90.Fisher, Mark2020. Kapitalista realizmus. Nincs alternatíva? Napvilág Gallagher, Catherine 2018. Telling it like it wasn’t. The Counterfactual imagination in history and fiction.University of Chicago Press. DOI https://doi.org/10.7208/chicago/9780226512556.001.0001

Gerencsér Ádám 2016. The first ‘Third Reich Triumphant’: The world’s earliest Hitler-wins scenario and other alternate histories in Hungarian literature. A complete sur-vey from 1915 to 2015. Hélice: Reflexiones críticas sobre ficción especulativa 3(6): pp. 13–30.

Gilk, Eric 2014. Kontrafaktuális cseh történelmi regények. Lettre 94. sz. (ősz). pp. 11–13.

Gyáni Gábor 2015. A történetírás és a történelemtanítás konfliktusa. Iskolakultúra, 25. évf. 7–8. sz. pp. 62–67. DOI: https://doi.org/10.17543/ISKKULT.2015.7-8.62

Gyuris Norbert 2005. Sci-fi, posztmodern, steampunk? Prae, 2005/3. pp. 27–45.

Hegedűs Orsolya 2012. A mágia szövedéke. Bevezetés a magyar fantasy olvasásába. Lilium Aurum.

Hellekson, Karen2001. TheAlternate History. Refiguring Historical Time, Kent, University Press.

Holm, Rikke Ejsing 2008. Kontrafaktisk historie som litterær strategi – Kontrafaktisk realisme og Philip Roths The Plot Against America. Litteraturhistorisk NetForlagJerng, Mark C. 2018. Racial Worldmaking. Fordham University Press, Epub. DOI https://doi.org/10.1515/9780823277780

Kánai András 2017. C. S. A., avagy mi lett volna, ha a Dél nyeri az amerikai polgárháborút? In: sfmag.hu; https://sfmag.hu/2017/03/20/c-s-a-avagy-mi-lett-volna-ha-a-del-nyeri-az-amerikai-polgarhaborut/.

Klapcsik Sándor 2005. Science fiction és történelem: utópia, szimulákrum, párhuzamos univerzumok. Prae2005/3. pp. 16–27.

Nagy Péter H. 2011. A képzelet nagymesterei Dicktől Robinsonig. In: Keserű József – Nagy Péter H. (szerk.) Kontrafaktumok. Spekulatív fikció és irodalom. Selye János Egyetem. Marx, Karl, 1960. Louis Bonaparte Brumaire tizennyolcadikája. Budapest, Kossuth Könyvkiadó–Magyar Helikon.

Miklós Tamás 2011. Hideg démon. Kísérletek a tudás domesztikálására. Pozsony, Kalligram.

Molnár, Gábor 2011. The Social World(s) of the Platonic Dialogues. Preliminary Considerations for a Research Project. Acta Scientiarum Socialium 33: 165–176.

Morse, Donald E. 2017. The Rise of Counterfactual History and the Permeability os Disciplines. In Ildikó Limpár (szerk.): Displacing the Anxieties of Our World: Spaces of the Imagination. Cambridge, pp. 10–26.

Pintér Bence 2013. A Brief Summary of the Alternate History Genre in Hungary. Alter-natehistory; weeklyupdate.blogspot.com.

Rodiek, Christoph1992. Potentielle Historie (Uchronie) Literarische Darstellungs-formen alternativer Geschichtsverläufe. Romanische Forschungen104. 1/2 pp. 171–180.

Rosenfeld, Gavriel D. 2005. The World Hitler Never Made. Alternate History and the Memory of Nazism. Cambridge University Press.

Rosenfeld, Gavriel D, 2007. Miért a kérdés, hogy „mi lett volna, ha ...?" Elmélkedések az alternatív történetírás szerepéről. Aetas 22. évf. 1. sz. pp. 147–60. (Ford: Szép-lakiLívia).

Sárdi Margit S. 2009. Amíg a sci-fi megszületett. Források és elődök. In: István Burger (szerk.) Metagalaktika 11. Kazinczytól egy új reformkorig. A magyar SF krónikája. Metropolis Media, Budapest.

Schenkel, Guido2012. Alternate History –Alternate Memory: Counterfactual literature in the Context of German Normalization. The University of British Columbia.

Schneider-Mayerson, Matthew 2009. What Almost Was. The Politics of the Contem-porary Alternate History Novel. American Studies. 50. 3–4. pp. 63–83. DOI https://doi.org/10.1353/ams.2009.0057

Simon Zoltán Boldizsár 2013. Tapasztalat, jelenlét, történelem. Aetas 28. évf. 1. sz. pp. 160–77.

Singles, Kathleen 2013. Alternate History. Playing with Contingency and Necessity. De Gruyter. DOI https://doi.org/10.1515/9783110272475

Solnit, Rebecca 2016. Hope in the Dark: Untold Histories, Wild Possibilities, Haymar-ket Books (Első megjelenés: 2004). Suvin, Darko1983. Victorian Science Fiction, 1871–85: The Rise of the Alternative History Sub-Genre. Science Fiction Studies, Vol. 10, No. 2 pp. 148–169

Tetlock, Phlip E; Lebow, Richard Ned; Parker, Geoffrey (szerk.) 2006. Unmaking the West. „What if?” Scenarios That Rewrite World History. Michigan Press. DOI https://doi.org/10.3998/mpub.101996

Trencsényi Balázs 2007. „A tegnap árnyékában. Bibó István és az Uchronia” In: uő: A politika nyelvei. Eszmetörténeti tanulmányok. Argumentum – Bibó István Szellemi Műhely.

Varga Péter András 2014. Kontrafaktuális filozófiatörténet? A „Mi lett volna, ha...?”-kérdések használata a történettudományban és jelentősége a filozófiatörténet-írás-ban. Magyar Filozófiai Szemle 58. évf. 4. sz. pp. 31–57.

Veres Miklós 2009. A nagy magyar álom. In: István Burger (szerk.) Metagalaktika 11. Kazinczytól egy új reformkorig. A magyar SF krónikája. Metropolis Media, Budapest.

Vörös Klára 2020. Biblioterápia és nyelvi hatás. In: e-nyelvmagazin.hu; https://e-nyelv-magazin.hu/2020/12/01/biblioterapia-es-nyelvi-hatas/.

Winthrop-Young, Geoffrey 2006. The Third Reich in Alternate History: Aspects of a Genre-Specific Depiction of Nazi Culture. The Journal of Popular Culture. Volume 39, Issue 5, pp. 878–896. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-5931.2006.00310.x

Woolf, Virginia 1986. Saját szoba. Budapest, Európa

Letöltések

Megjelent

2022-07-31

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni

Harc az ukróniáért: Alternatív történelmi elbeszélések a kortárs magyar SF-kisprózában. (2022). Acta Scientiarum Socialium, 50, 45-62. https://doi.org/10.33566/asc.3548