A Power Point jelenség, avagy a „csirkék hipnotizálása”

Szerzők

  • Miklós Magyar Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar -- Kaposvár University Faculty of Pedagogy

Absztrakt

A 21. században az informatikai és multimédiás alkalmazások, a mobil kommunikáció és az interaktiv digitalizáció korszakában sajátos mozzanatként találkozhatunk nap, mint nap a felhasználók egy részénél az informatikai- és médiakompetencia hiányával. Ez az eszközök és médiumok nem megfelelő kiválasztásában, az információhordozók műfaji jellemzőinek mellőzésében, a helytelen vizuális és interaktív kommunikációban jelenik meg. Az oktatástechnikai eszközök és információhordozók fejlődéstörténetében jól nyomon követhető a mindenkori új eszköz, médium (TV, írásvetítő (transzparens), HD, programozott oktatás, diaporáma, oktatógépek, hurokfilm, nyelvi laboratórium, video, PC stb.) iránt megnyilvánuló csodavárás, a minden feladat megoldására való alkalmasságba vetett hit. A fétisjelenség többszöri újraéledése a multimédia megjelenésével szakadt meg. Később a technikai, technológiai fejlődés lehetővé tette a kultúra demokratizálódását. De kialakított egy régi/új csapdahelyzetet, a Power Point széleskörű elterjedése, alkalmazása, felhasználása esetében a fétis újraélesztését. Mára új helyzet állt elő. Ebben egyszerre jelenik az elektronikus és mobilkommunikáció lehetősége és kényszere, a kommunikációs szerepek (esetleges) cseréje, a nyitott és szerves tanulási környezet kialakulásának és eredményes kezelésének folyamata. Miközben a megvalósítandó stratégiai cél és nem az eszköz a meghatározó a feladatmegoldás folyamatában. Mindez a fejlesztésnél, a kiválasztásnál, az alkalmazásnál a címben jelzett téma összefüggésében megválaszolandó kérdéseket generál. Ezek: - Betartjuk-e az alapvető médiakommunikációs szabályokat? - Feladatmegoldásaink során a célnak megfelelő információhordozókat alkalmazzuk? - Veszélyes-e a Power Point használata, vagy csupán egy fétis jelenségről van szó? - Valóban ellenség a Power Point? - Van-e valós megoldás? Tanulmányában a szerző ezekre a kérdésekre keresi a választ, nemcsak médiapedagógiai és andragógia összefüggésekben. Kulcsfogalmak: a szemléletesség elve, a fétis, flipchart, interaktív tábla, iPad, új informatikai és kommunikációs környezet, vezetői- és PR kommunikáció, „a csirkék hipnotizálása”. Nyelv: magyar Language: Hungarian

Downloads

Megjelent

2010-02-15

Hogyan kell idézni

Magyar, M. (2010). A Power Point jelenség, avagy a „csirkék hipnotizálása”. Acta Scientiarum Socialium, (32), 99–107. Elérés forrás https://journal.uni-mate.hu/index.php/asc/article/view/211

Folyóirat szám

Rovat

Neveléstudomány