Korunk festészeti médiuma: a videó

A videofestészet jelensége és szerepe Bill Viola videoinstallációs művészetének tükrében

Szerzők

  • Mojzer Tamás

Kulcsszavak:

videoművészet, videoinstalláció, Bill Viola, film, médiaművészet

Absztrakt

A videoművészet még nem tekinthet vissza annyira régi (közel 115 éves) előzményekre, mint a filmművészet, de mégis közvetlenebb és nyíltabb módon képes feltárni és újraértelmezni a vizuális jelenségeket. A videoművészet fogalma, mint sok más művészeti fogalom meghatározása, valójában nem létezik. A művészet független a médiumtól, amely segítségével megteremtődik, és a mű előállítási folyamata, a megteremtés technológiája még nem határozza meg létezését. A videó a filmmel rokon (cinematic), technikai kép jellegű médium, amelyben a személyes mozgóképi gondolkodást az elektronikus technológia által valósítjuk meg.

Hivatkozások

Peternák Miklós (1998): Új képfajtákról. Jegyzet a Képzőművészeti Egyetem számára, Budapest.

Ross, David A. (szerk., 1997): Bill Viola. Whitney Museum of American Art/Flammarion, New York.

Rush, Michael (1999): New media in the late 20th century art (World of Art). Thames and Hudson, London

Letöltések

Megjelent

2010-02-28

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni

Korunk festészeti médiuma: a videó: A videofestészet jelensége és szerepe Bill Viola videoinstallációs művészetének tükrében. (2010). ARTCADIA : A Rippl Művészeti Intézet Lapja, 2(1), 94-103. https://journal.uni-mate.hu/index.php/artcadia/article/view/3893