Szent lélek szent arcon

Szerzők

  • Széphelyi Ágnes Tünde Kaposvári Egyetem Alkalmazott látványtervezés, BA

Kulcsszavak:

szent arc, fiziognómia, Sienai Szent Katalin, Ávilai Szent Teréz, látomás

Absztrakt

„Dolgozatom szűkebb témája Sienai Szent Katalin és Ávilai Szent Teréz művészi ábrázolásainak lélektani jellemzői, amit főként három szempontból szeretnék vizsgálni:
Először: kik (voltak) a szentek (a katolikus egyház szentjei), mi tette őket szentté, melyek voltak jellemüknek, lelküknek azok a sajátosságai, amelyek alapján szentnek tartják-nevezik őket?
Másodszor: ábrázolható-e a „szent lélek”? Mit emeltek ki az egyes művészek a „szent” tulajdonságok, jellemvonások és történések közül? Hogyan értelmezték és jelenítették meg az egyes korok művészei a „szent” jellem fogalmát?
Harmadszor: milyen hatást tett és tesz a befogadókra a szentek ábrázolása?
Dolgozatom két olyan női szentről szól (a harmadik Lisieux-i Szent Teréz, akit 1997-ben nevezett ki egyháztanítónak II. János Pál pápa), akiket a kereszténység egyháztanítóként ismer el – tehát „karriert futottak be” olyan területen és korokban, ahol és amikor a nők számára ez a „siker” lényegesen nehezebben elérhető volt.”

Konzulens: Prof. Lőrincz Zoltán PhD habil

Hivatkozások

Artner Tivadar: Évezredek művészete. Gondolat kiadó, Budapest, 1968.

Atkinson, Rita L., Atkinson, Richard C., Smith, Edward E., Bem, Daryl J., Nolen-Hoeksema, Susan: Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, 2002.

Avilai Szent Teréz: A belső várkastély. Sarutlan Kármelita Nővérek, Magyarszék, 2011.

Capuai Boldog Rajmund OP: Sziénai Szent Katalin élete. Szent István Társulat, Budapest, 1983.

Carver, Charles S., Scheier, Michael F.: Személyiségpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, 2002.

Chehi, George: Realitás vagy illúzió. Papirusz Book, Budapest, 2003.

Damasio, Antonio R.: Descartes tévedése. Érzelem, értelem és az emberi agy. AduPrint, Budapest, 1996.

Dr. Bánki M. Csaba: Az agy évtizedében. Biográf kiadó, Budapest, 1997.

Dr. Forrai György: Miért lesték meg Zsuzsánnát a vének? Kultikus gyógymódok, legendák – mai szemmel. Medicina kiadó, Budapest, 1986.

Dr. Révész György: Arc és személyiség. http://www.szentagothai.ttk.pte.hu/arc/Revesz.pdf, 2012. 09. 12.

Duby, Georges: Emberek és struktúrák a középkorban. Gyorsuló idő sorozat. Magvető Kiadó, Budapest, 1978.

Eliade, Mircea: A szent és a profán. Európa kiadó, Budapest, 1987.

Falvay Dávid: Árpád-házi Szent Erzsébet http://www.vigilia.hu/regihonlap/2007/7/falvay.htm, 2012. 09. 20.

Fromm, Erich: Pszichoanalízis és vallás. Akadémiai kiadó, Budapest, 1995.

Goleman, Daniel: Érzelmi intelligencia. Háttér kiadó, Budapest, 1997.

Gombrich, E. H.: A művészet története, Gondolat kiadó, Budapest, 1974.

Holbach, P. H.: Szentek képtára, avagy vizsgálata a kereszténység által tisztelt és példaképül állított személyek szellemének, magatartásának, elveinek és érdemeinek. Kossuth kiadó, Budapest, 1966.

http://208.47.228.196/pubs/bulletins/1/pdf/3258079.pdf.bannered.pdf, 2012. 09. 10.

http://avilai.blogspot.hu/2009/08/oneletrajz-xxxiii-fejezet.html, 2012. 09. 21

http://catholicharboroffaithandmorals.com/St.%20Teresa%20of%20Avila%20combat%20with%20Satan.html, 2012. 09. 10.

http://catholicism.academic.ru/12727/Andrea_Vanni, 2012. 09. 11.

http://en.wikipedia.org/wiki/Andrea_Vanni, 2012. 09. 10.

http://en.wikipedia.org/wiki/Fra_Bartolomeo, 2011. 09. 10.

http://en.wikipedia.org/wiki/Mystical_marriage_of_Saint_Catherine, 2012. 09. 10.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers, 2012. 09. 29.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Csontv%C3%A1ry_Kosztka_Tivadar, 2012. 10. 29.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Holbach_b%C3%A1r%C3%B3, 2012. 08. 20.

http://hu.wikipedia.org/wiki/I._L%C3%A1szl%C3%B3_magyar_kir%C3%A1ly, 2012. 08. 15.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Lisieux-i_Szent_Ter%C3%A9z, 2012. 08. 10.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Maslow-piramis, 2012. 09. 10.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Peter_Paul_Rubens, 2012. 10. 30.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Rerum_novarum, 2012. 10. 29

http://hu.wikipedia.org/wiki/Stigma, 2012. 09. 10.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szentt%C3%A9_avat%C3%A1s, 2012. 08. 15.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szi%C3%A9nai_Szent_Katalin, 2012. 08. 15.

http://idlespeculations-terryprest.blogspot.hu/2011/02/misericordias-domini-in-aeternum.html, 2012. 09. 11.

http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Messina, 2012. 10. 10.

http://lexikon.katolikus.hu/A/Areopagita%20D%C3%A9nes.html, 2012. 09. 10.

http://lexikon.katolikus.hu/A/aszk%C3%A9zis.html, 2012. 08. 21

http://lexikon.katolikus.hu/E/ekszt%C3%A1zis.html, 2012. 09. 06.

http://lexikon.katolikus.hu/J/jegyesi%20szeretet.html, 2012. 09. 10.

http://lexikon.katolikus.hu/L/Legenda%20Aurea.html, 2012. 09. 10.

http://lexikon.katolikus.hu/M/misztika.html, 2012. 09. 01.

http://lexikon.katolikus.hu/M/misztikus%20egyes%C3%BCl%C3%A9s%20%C3%BAtja.html, 2012. 09. 06.

http://lexikon.katolikus.hu/M/misztikus%20eljegyz%C3%A9s.html, 2012. 09. 10.

http://lexikon.katolikus.hu/S/szentek.html 2012.08.16., 2012. 08. 30.

http://lexikon.katolikus.hu/T/tisztas%C3%A1g.html, 2012. 08. 30.

http://mek.niif.hu/04600/04626/html/legenda0107.html, 2012. 09. 18

http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/hidverok/kekule_dream.html, 2012. 10. 19.

http://st-catherine-medal.com, 2012. 09. 10.

http://theholyprepuce.tumblr.com/post/8825601338/mystic-marriage-of-st-catherine-barna-da-siena, 2012. 09. 10.

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde, 2012. 10. 25

http://www.hitvallas.hu/regi/hitv0604/hitv060413.html, 2012. 09. 10.

http://www.hortuscarmeli.ms/fountain/hu/history/biographies/teresa.htm, 2012. 09. 11.

http://www.jgytf.u-szeged.hu/lib/folyoiratok/szolofurt/szent8.html, 2012. 09. 10

http://www.karmelitarend.hu/egy-nagy-misztikus, 2012. 09. 06

http://www.katolikus.hu/szentek/szent178.html, 2012. 10. 10.

http://www.katolikus.hu/szentek/szent57.html, 2012. 09. 10.

http://www.katolikus.hu/szentek2/SZENTEK/00000157.HTM, 2012. 09. 12.

http://www.katolikus-honlap.hu/0904/alfonz.htm, 2012. 09. 22.

http://www.kincseslada.hu/kozmikusember/content.php?article.275.1, 2012. 09. 20.

http://www.lexikon.katolikus.hu/M/megvil%C3%A1gosod%C3%A1s%20%C3%BAtja.html, 2012. 09. 10.

http://www.magyarkurir.hu/hirek/sienai-szent-katalin-misztikus-levelek-i, 2012. 09.1 0.

http://www.magyarkurir.hu/hirek/virgo-digna-coelo-szienai-szent-katalin-konferencia-olaszorszagban, 2012. 09. 01.

http://www.nlcafe.hu/ezoteria/20120927/spiritualis-celpont-avila, 2012. 09. 10.

http://www.rffriends.org/wpx/?paged=6, 2012. 09. 30.

http://www.umilta.net/teresavila.html, 2012.09.11.

Jacob, François: A lehetséges és a tényleges valóság. Gondolat kiadó, Budapest, 1986.

Jézusról nevezett Szent Terézia: A tökéletesség útja. Győri Kármelita Rendház, Győr, 2007.

Klaniczay Gábor: Az égi szerelem. Misztika és erotika a középkorban. Rubicon, 1994/6

Kocziszky Éva: Az arc olvasása. Fiziognómia és vizuális kommunikáció. http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/kmfil/kutatas/Kocziszky/ARC6.htm, 2012. 10. 25.

Le Goff, Jacques: Az értelmiség a középkorban. Magvető kiadó, Budapest, 1979.

Lehnert , Gertrud : Divat. Kossuth Kiadó, Budapest. 2003.

Miklya Luzsányi Mónika: Nők vallási eksztázisa. Elemi ösztön Bernini szobrain. http://mindennapi.hu/cikk/kultura/elemi-oszton-bernini-szobrain/2011-02-20/1652, 2012. 09. 20.

Minois, George: Az életfájdalom története. A melankóliától a depresszióig. Corvina Kiadó, Budapest, 2005.

Moles, Abraham A.: A giccs. A boldogság művészete. Háttér kiadó, Budapest, 1996.

Radó Polikárp O.S.B. (szerk.): Az egyház szentjei. Palladis Rt., Budapest, 1940.

Rousso, Fabienne: A szépség a történelem folyamán. In. A női szépség története, Glória kiadó, Budapest, 2001

Salinger Margaretta: Representations of Saint Teresa, http://208.47.228.196/pubs/bulletins/1/pdf/3258079.pdf.bannered.pdf, 2012. 09. 11.

Sienai Szent Katalin: Misztikus levelek I. Budapest, Kairosz kiadó, 2012.

Szendi Gábor: Isten az agyban. Jaffa Kiadó, Budapest, 2008.

Thuller, Gabriele: Hogyan ismerjük fel? Művészet és giccs. Helikon kiadó, Budapest. 2008.

Wilson, Timothy D.: Ismeretlen önmagunk. A tudattalan új megközelítése. Háttér kiadó, Budapest, 2010.

Wölfflin, Heinrich: Művészettörténeti alapfogalmak. A stílus fejlődésének problémája az újkori művészetben. Magyar Könyvklub Kiadó, Budapest, 2001.

www.katolikus.hu/szentek/1015.html, 2012. 09. 10.

Letöltések

Megjelent

2016-05-30

Hogyan kell idézni

Szent lélek szent arcon. (2016). ARTCADIA : A Rippl Művészeti Intézet Lapja, 5, 75-119. https://journal.uni-mate.hu/index.php/artcadia/article/view/3882