A tehetséges tanárok

Szerzők

  • Simonné Pallós Piroska Kaposvári Egyetem Művészeti Kar Művészetelméleti és Művelődéstudományi Intézet

Kulcsszavak:

tehetség, tanár, Györök Leó, Gresits Miksa, Fiume, tankönyv

Absztrakt

„Képezzük tudósokká középiskolai tanárainkat azért, hogy tanítani tudjanak, de azért is, hogy pályájukon, amely földi javakkal, dicsőséggel és bizony még az érdemelt elismeréssel is alig kecsegtet, ne bénuljon el erejük a mindennap ismétlődő feladatok iránti közönyösségben, hogy legyen egy olyan foglalkozásuk is, amely varázsával mindig ébren tartsa törekvésöket és megnyisson előttük olyan utat, amelyen a magasabbra törő emelkedhetik.” – mondta egyik rektori beszédében Eötvös Loránd 1892-ben.
Majd száz évvel később Páldi János a tehetséges tanárokról értekezett, azok jellemzőit, sajátosságait próbálta megragadni. Megfogalmazása szerint a tehetség határozottan megmutatja magát a személyiségben, az értékrendszerben, a felkészültségben, az emberi kapcsolatokban, szerepekben, az attitűdben: az újra, a jobbra való törekvésben, az értékteremtésben, az oktatási-nevelési eredményekben, a róla alkotott véleményekben, ítéletekben. A tehetséges tanár sajátja még a tudományos életben, közéletben való részvétel, a megjelenés (eredmények közzététele), a tudományos fokozat megszerzésére való törekvés.

Hivatkozások

Füzes Miklós (1965): Adatok Györök György és Györök Leó életéhez. Veszprém megyei Múzeumok Közleményei. 1965/3.

Jáki László: Egy ifjúsági regény rejtélyes szerzője. Elektronikus Könyv és Nevelés.

Nádasdy Lajos (1989): Adalékok Györök Leó György életéhez. 1847-1899. Jókai füzetek 2. sz. Szerkesztette: Hermann István. Pápa, Kiadja: a Jókai Mór Városi Könyvtár.

Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. MEK.

Tordai György (1955): Györök Leó 1847-1899. Élet és Tudomány 1955. március

Letöltések

Megjelent

2013-11-30

Hogyan kell idézni

A tehetséges tanárok. (2013). ARTCADIA : A Rippl Művészeti Intézet Lapja, 4, 94-101. https://journal.uni-mate.hu/index.php/artcadia/article/view/3861