A létező, a nemlétező és a virtuális a filozófiában és a művészetben

(Létezésproblémák aktualitása a művészettel kapcsolatosan a művészetelmélet és a művészi tevékenység számára)

Szerzők

  • Krajnik Szabolcs Kaposvári Egyetem Művészeti Kar Vizuális Intézet

Kulcsszavak:

létezés, filozófia, művészetelmélet, virtuális

Absztrakt

Az utóbbi néhány évtized technikai fejlődésének eredményeképpen a létezés értelmezésének egészen új megközelítésére van szükség. Ezt jelen korunkban általában tudjuk és állítjuk is, azonban a létezésprobléma filozófiatörténeti áttekintése azt bizonyítja, hogy a jelen problémái a létezéssel kapcsolatos különböző felfogásokban a történet során már többé-kevésbé kifejlett formában megtalálhatóak. Ezért előadásom első részében áttekintést adok – elsősorban rendszerező jelleggel – a létezésprobléma különböző megoldási kísérleteiről a tipikus, jellegzetes, egymástól eltérő, esetleg egymásnak ellentmondó felfogások rövid felvázolásával.

Hivatkozások

Anselmus Proslogion. In. Filozófiai és teológiai művek. Osiris Bp. 2001.

Aquinói Szent Tamás: A létezőről és a lényegről. Helikon Kiadó, Bp. 1990.

Arisztotelész: Metafizika. /11. és 12. Fejezet/ Tankönyvkiadó, Bp. 1962.

Berkeley, G. : Tanulmány az emberi megismerés alapelveiről és más írások. Gondolat, Bp. 1985.

Hegel, G.W.F. : A logika. / 91. és 92. paragr./ Enciklopédia I. Akadémiai Kiadó, Bp. 1979.

Hegel, G.W.F. : A természetfilozófia. /258. paragr./ Természetfilozófia II. Akadémiai Kiadó, Bp. 1968.

Heidegger, M. : Mi a metafizika. In.: Költőien lakozik az ember. T-Twins Kiadó, Bp., Szeged. 2004.

Heidegger, M. : Lét és idő. Osiris, Bp. 2007.

Kant, I. : A tiszta ész kritikája. /Bevezetés./ Atlantisz, Bp. 2009.

Mach, E. : Az érzetek elemzése. Franklin Társulat, Bp. 1927.

Platón: Állam. /3. kötet/ Európa, Bp. 1984.

Pokorny, C.K.–Gerald, C.F. : Computer graphics: The principles behind the art and sciences. Franklin, Beedle & Associates Irvin, California. 1989.

Sartre, J.P.: A lét és a semmi. L’ HarmattanBp. 2005.

Letöltések

Megjelent

2013-11-30

Hogyan kell idézni

A létező, a nemlétező és a virtuális a filozófiában és a művészetben : (Létezésproblémák aktualitása a művészettel kapcsolatosan a művészetelmélet és a művészi tevékenység számára). (2013). ARTCADIA : A Rippl Művészeti Intézet Lapja, 4, 46-53. https://journal.uni-mate.hu/index.php/artcadia/article/view/3857