Alkotók és befogadók

Szerzők

  • Kiss Melinda

Kulcsszavak:

alkotás, kreativitás, befogadás, preferenciák, újdonság

Absztrakt

Az alkotó fogalma, státusza, valamint az alkotói folyamat igen nagyot változott a huszadik század során. Ez a folyamatos változás természetesen rányomja bélyegét az elkészült művekre, ugyanakkor a mindenkori kortárs művészet törekvései is befolyásolják az alkotói magatartást. A művészet célja és a társadalomban betöltött szerepe sem ugyanaz, mint száz évvel ezelőtt. A kész műalkotáson túl annak létrejötte, és az ehhez kapcsolódó események, jelenségek is egyre fontosabbak lesznek, illetve önmagukban is jelentőséggel bírnak. Az alkotói folyamat egyre inkább a figyelem középpontjába kerül, tanulmányozása során érdekes és hasznos következtetések vonhatók le.

Hivatkozások

Arnheim, Rudolf: Arta si perceptia vizuala. Bucuresti, Meridiane, 1979

Berlyne, D. E: A kollatív változók, Vizuális művészetek pszichológiája 1. szöveggyűjtemény, szerkesztő: Farkas András, Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., 1998,

Crozier, Ray: Pszichológia és design. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt, Budapest, 2001

Schuster, Martin: Művészetlélektan. Panem Kiadó, Budapest, 2005

Letöltések

Megjelent

2013-11-30

Hogyan kell idézni

Alkotók és befogadók. (2013). ARTCADIA : A Rippl Művészeti Intézet Lapja, 4, 30-45. https://journal.uni-mate.hu/index.php/artcadia/article/view/3856