Az épületkerámia helye napjaink építészetében

Szerzők

  • Szőcs Éva Andrea Kaposvári Egyetem Művészeti Kar Vizuális Intézet

Kulcsszavak:

épületdíszítő plasztika, kerámia, társművészetek, technikai kép, urbanizáció

Absztrakt

Az elmúlt században több tényező merült fel, ami az építészetet, és ezáltal a társművészetekhez való viszonyát is meghatározza. Elsősorban a globalizációra, az új technikai médiumok megjelenésére, a hatékonyságra és a célszerűségre mint szervező elvre gondolok. Nem húzhatóak éles határok közéjük, ezek a jelenségek összefüggnek és kihatással vannak úgy egymásra, mint az építészet alakulására. Olyan kérdéseket vetnek fel, amelyek a társművészetek alkalmazására nézve is következményekkel járnak. Felvetődik a kérdés, hogy a megváltozott kontextusban szükség van-e épületkerámiára, és ha igen, hol és hogyan helyezkedhetnek el ezek az alkotások?

Hivatkozások

Böhringer, H. (1995): Kísérletek és tévelygések. Balassi Kiadó-BAE Tartóshullám, Budapest.

Eisenman, P. (2004): A klasszikus vége: A kezdet és a vég vége. In: Kerékgyártó Béla (szerk.): A mérhető és a mérhetetlen, Typotex Kiadó, Budapest. 319-339.

Embrió ház, http://www.glform.com/

Flusser, V.: Képeink. 2000 Irodalmi és művészeti folyóirat 1992. február, 60-61.

Flusser, V:.A technikai képek mindensége felé. In.: http://www.artpool.hu/Flusser/flusser.html (ford. Maleczki József, 2001)

Frampton, K. (2004): Kritikai regionalizmus: az ellenállás építészetének hat pontja. In: Kerékgyártó Béla (szerk.): A mérhető és a mérhetetlen, Typotex, Budapest.

Heidegger, M. (2002): Építés, lak(oz)ás, gondolkodás. In: Schneller István (szerk): Az építészeti tér minőségi dimenziói. Librarius Kiadó, Kecskemét. 257-270.

Koolhaas, R. (2004): A jelleg nélküli város (The Generic City) In: Kerékgyártó Béla (szerk.): A mérhető és a mérhetetlen, Typotex, Budapest, 381-397.

Loos, A. (2004): Ornamens és nevelés – válogatott írások. Terc Kiadó, Budapest.

Mitchell, W. J. (2004): A virtualitás poétikája. In: Kerékgyártó Béla (szerk.): A mérhető és a mérhetetlen, Typotex Kiadó, Budapest. 368-378.

Moravánszky Ákos (1998): Versengő látomások. Esztétikai újítás és társadalmi program az Osztrák-Magyar Monarchia építészetében 1867-1918. Vince Kiadó, Budapest.

Pogány Frigyes (1976): A szép emberi környezet. Gondolat Kiadó, Budapest.

Schneller István (2002): Az építészeti tér minőségi dimenziói. Librarius Kkt. Kecskemét.

Sennett, Richard (1997): A semleges város. Café Bábel, 2. 11-25.

Letöltések

Megjelent

2012-03-30

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni

Az épületkerámia helye napjaink építészetében. (2012). ARTCADIA : A Rippl Művészeti Intézet Lapja, 3(1), 78-89. https://journal.uni-mate.hu/index.php/artcadia/article/view/3852