O Fiume o morte! (A nagy temetés)

Szerzők

  • Simon P. Piroska Kaposvári Egyetem Művészeti Kar Vizuális Intézet Művészettörténeti Tanszék

Kulcsszavak:

Gabriele D'Annunzio, Fiume, költészet, háború

Absztrakt

1919 szeptemberében a kor neves olasz költődrámaírója, Gabriele D’Annunzio piciny szabadcsapata élén elfoglalta a magyar kormányzó által már elhagyott, de hovatartozását tekintve még kérdéses egyetlen (volt) magyar kikötővárost, és rövid időre megteremtette a szabad Fiumét, vagy ahogy akkoriban néhányan iróniával emlegették, annektálta Fiume számára Olaszországot.

Hivatkozások

Culpo Silvia-Cacciatore Antonella: Decadentismo: D’Annunzio – Aspetti storici. L’impresa di Fiume. http://www.itcbz.it/didattica/arhivio/decadentismo/aspsto11.htm

D’Annunzio, Gabriele (1908): La nave. Trevers kiadó, Milánó.

D’Annunzio, Gabriele (1914): A tűz. (Ford.: Lyka Károly) Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R-T. kiadása, Budapest.

Dokumenti. Svezak 23., Rijeka.

Elek Artúr: „Az olasz új írói nemzedék szelleme”: Mario Puccini tanulmánya. Nyugat. 1923. 22. szám. Figyelő. http.://www.epa.hu

Elek Artúr: D’Annunzio drámái. I-VIII. Nyugat. 1908. 6.-7. szám. http://epa.oszk.hu

Fabrio, Nedjeljko (1994): Város az Adrián. (Ford.: Csordás Gábor) Kiseurópa sorozat. Jelenkor Kiadó, Pécs.

Fabrio, Nedjelko (2003): Talijanska književnička danucijada. Rijeka. Svezak 2. Godina VIII., Rijeka.

Ignotus: D’Annunzio. Nyugat. 1928. 6. szám. Irodalmi figyelő. http://epa.oszk.hu

Johnson, Paul (1999): Értelmiségiek. Európa Könyvkiadó, Budapest.

La Bilancia számai (Rijekai Állami Levéltár)

La Giovine Fiume számai (Rijekai Állami Levéltár)

Lénárd Sándor: Apám. Lénárd Sándor olasz nyelvű kéziratából fordította Vajdovics Zsuzsa. VÁRhely, n. 1-2./2002.

Moravček, Goran (2006): Rijeka. Između mita i povijesti. Adamić Kiadó, Rijeka.

Nyugat, eletronikus változat, https://epa.oszk.hu/00000/00022/nyugat.htm

Passuth László: Gabriele D’Annunzio. 1864 -1938. Nyugat. 1938. 4. szám. Figyelő. http://epa.oszk.hu

T. Biga: La donna e l’amore. http://www.ruffini.org/Progetti/LetteraturaItaliana/dan.amor.html

Tombor Tibor (1943): A vér és vas költője. Gabriele D’Annunzio élete. Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása. Budapest.

Toševa-Karpowicz, Ljubinka (2007): D’Annunzio u Rijeci. Mitovi, politika i uloga masonerije. Izdavački centar Rijeka. Biblioteka

Ungvári Rudolf: A borzalmak városa. Fried Ilona: Emlékek városa c. könyvéről írt recenziója. Élet és Irodalom. 2002. 46. évf. 5. szám.

Valentino Sosella: Gabriele D’Annunzio. http://xoomer.alice.it//v.sosella/gdannunzio.htm

Letöltések

Megjelent

2012-03-30

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni

O Fiume o morte! (A nagy temetés). (2012). ARTCADIA : A Rippl Művészeti Intézet Lapja, 3(1), 66-76. https://journal.uni-mate.hu/index.php/artcadia/article/view/3851