(K)építő festéstechnikai kísérletsor és kutatás

Szerzők

  • Lieber Erzsébet Kaposvári Egyetem Művészeti Kar Vizuális Intézet

Kulcsszavak:

papír, építés, filter, átszűrődés, konstrukció

Absztrakt

Bizonyos értelemben mindenki, aki műtárgyat hoz létre, „(k)épít”, azaz konstruál (Almási, 2003. 48-54.); épít azzal a szándékkal, hogy a valamiből valahogyan összerakott tárgy „képpé”, vagyis tartalmat, üzenetet közvetítő formává váljon. Munkámban, a műteremtő metódusban az építés, a manuális összeállítás, az anyaggal való szoros, esetenként érzéki kapcsolat és kommunikáció, a „képépítmény” összerakásához elvezető technikai kísérletsor és technológiailag korrekt, gyakran egyéni és újszerű kivitelezés elsődleges szerepet játszik, ugyanakkor e tevékenységben az építés filozófiai tartalmai sajátos módon fejeződnek ki.

A DLA képzés időszakában keletkezett munkáim a festészet alapproblémáira (felület, forma, szín, színezet, fény, materiális és fakturális minőségek) koncentrálnak, de a közvetlen festést kiiktatva és nem feltétlenül a síkban valósulnak meg. Így az építés főnév tovább bővíthető, a meg-, fel-, össze-, be-, rá-, ki-, át-, de bizonyos esetekben a le-, illetőleg a vissza- előtagokkal képezve jellemzi a munka során végbemenő cselekvéssorokat csakúgy, mint a kész művet.

Hivatkozások

Almási Miklós (2003): Anti-esztétika. Séták a művészetfilozófiák labirintusában. Helikon Könyvkiadó, Budapest.

Böhringer, Hannes (1995b): Építkezés. In: Tillmann J. A. (szerk.): Kísérletek és tévelygések. Balassi Kiadó, Budapest.

Capra, Fritjof (1990): A fizika taója. Tericum Kiadó, Budapest.

Egyed Tibor tanulmánya (2001). In: Jancsikity József / J. Lieber Erzsébet katalógus, Kaposvár.

Focillon, Henri (1982): A formák élete. A nyugati művészet. Gondolat Kiadó, Budapest.

Hantos Károly (2000): A káosz mint a rend egyik képe. In: Symposion 2000. Symposion Társaság, Budapest.

Kalmár Péter (1980): A kétezer éves papír. Gondolat Kiadó, Budapest. Elektronikus könyvtár: http://mek.oszk.hu/01200/01208 (PDF változat) 2006-09-30.

Keserü Katalin (1998): Emlékezés a kortárs művészetben. Noran Kiadó, Budapest.

Peck, M. Scott (1990): Úttalan utakon. Láng Kiadó, Budapest.

Pethő Bertalan (1992): A posztmodern. Gondolat Kiadó, Budapest.

Riemschneider, Burkhard & Grosenick, Uta (1999, szerk.): Art at the turn of the millennium. Benedikt Taschen Verlag, Köln.

Sturcz János (1999): Janus félúton. Új Művészet Kiadó, Budapest.

Letöltések

Megjelent

2012-03-30

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni

(K)építő festéstechnikai kísérletsor és kutatás. (2012). ARTCADIA : A Rippl Művészeti Intézet Lapja, 3(1), 24-34. https://journal.uni-mate.hu/index.php/artcadia/article/view/3847