A pálya kezdete

Adatok Csorba-Simon László festőművész életrajzához

Szerzők

  • Aknai Tamás Kaposvári Egyetem Művészeti Főiskolai Kar

Kulcsszavak:

Csorba-Simon László, kortárs művészet

Absztrakt

Csorba-Simon László a kortárs magyar vizuális művészet kivételes alakja. Különös mivoltát a művészet világában bevált ismertetőjegyek segítségével talán nem is lehetne megalapozni, ha a művészeten látszólag „kívül eső” minőségjegyek nem állnának oly mértékben a rendelkezésünkre, hogy velük a művészet és élet problematikus kapcsolatrendszerében Csorba-Simon László pozícióját kitüntetetté ne tehetnénk. Tudjuk, a művészet világában éppenhogy a nem megszokott, a soha nem ismétlődő eredetiség, egyediség, kivételesség a figyelmet követelő norma. Ilyenformán, akit művésznek tekintünk, valami módon rendelkezik a jelzett vonásokkal.

Hivatkozások

A második nyilvánosság. XX. századi magyar művészet. Összeállította Hans Knoll. Enciklopédia Kiadó, 2002.

Aszalós Endre, Gyarmathy Tihamér, (Mai Magyar Művészet, 51), Budapest, Képzőművészeti Alap, 1979.

Csorba-Simon László levele Aknai Tamásnak 2007. július 4.

Csorba-Simon László levele Aknai Tamásnak. 2007. június 27.

Csorba-Simon László levele Aknai Tamásnak. 2007. szeptember 24.

Gerevich József: Terápiák társadalma - társadalmak terápiája. Magvető Kiadó, Budapest, 1983., Gyorsuló idő sorozat.

Sinkovits Péter, Gyarmathy Tihamér, (Új Művészet Könyvek), Budapest, Új Művészet, é. n.

Várkonyi György, Gyarmathy, Pécs, Jelenkor, 1992.

Letöltések

Megjelent

2008-11-30

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni

A pálya kezdete: Adatok Csorba-Simon László festőművész életrajzához. (2008). ARTCADIA : A Rippl Művészeti Intézet Lapja, 1(1), 40-60. https://journal.uni-mate.hu/index.php/artcadia/article/view/3835