Competitiveness of Pharmacies in the Reflection of Consumer Trust and Loyalty

Szerzők

 • Árpád László Hortolányi Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Doctoral School of Economic and Regional Sciences
 • Szilvia Domán Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Institute of Agricultural and Food Eco-nomics, Department of Agrarlogistic, Trade and Marketing

DOI:

https://doi.org/10.33032/acr.5208

Kulcsszavak:

competitiveness, consumer preferences, loyalty, pharmaceutical market, soft factors of competitiveness, trust

Absztrakt

 A significant part of research related to competitiveness analyses the activities of economic actors by processing quantitative data, and only a small proportion of research deals with the understanding of so-called soft factors. At the same time, these hard-to-measure resources can form the basis of a competitiveness that lasts much longer, since they are more difficult to copy by competitors. In our research, we sought the answer to the question of how social trust and loyalty, among the soft competitiveness factors that play an important role in the life of pharmacies, are related to the consumer's place of residence, which also determines the cultural environment, and - as the results of our research confirmed - to their income, also representing their level of knowledge. The correlations between the examined factors were revealed through the consumer perception of the electronic prescription, a technical innovation that has appeared in the pharmaceutical market recently. Our secondary research revealed that an industry-wide innovation such as the social acceptance of e-prescription can exert a significant influence on consumer attitudes and, through this, on the development of trust and loyalty. During the primary research, we used a standard questionnaire to reveal consumer preferences related to trust and loyalty, which were examined in connection with the place of residence and income dimensions. Based on the analyses, we found that the trust and loyalty developed regarding pharmacies is not determined by the traditional cultural background of the consumer, but rather by their income and general social knowledge related to it.

Szerző életrajzok

 • Árpád László Hortolányi, Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Doctoral School of Economic and Regional Sciences

  Hortolányi Árpád László
  ORCID: 0000-0002-5231-3143
  PhD student
  Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Doctoral School of Economic and Regional Sciences
  hortolanyi.arpad@szonart.hu

 • Szilvia Domán, Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Institute of Agricultural and Food Eco-nomics, Department of Agrarlogistic, Trade and Marketing

  Domán Szilvia
  ORCID: 0000-0003-0876-9482
  Dr. PhD
  associate professor
  Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Institute of Agricultural and Food Economics, Department of Agrarlogistic, Trade and Marketing
  Domán.Szilvia@uni-mate.hu

Hivatkozások

Albuquerque, R. – Koskinen, Y. – Zhang, C. (2019): Corporate Social Responsibility and Firm Risk: Theory and Empirical Evidence. Management Science, 65(10), pp. 4451–4469. https://doi.org/10.1287/mnsc.2018.3043

Amberg N. – Magda R. (2021): A kozmetikai piac és a fogyasztói döntéshozatal bemutatása ökonómiai megközelítésben. Köz-gazdaság, 16(1), pp. 87–102. https://doi.org/10.14267/RETP2021.01.09

Bencsik A. – Juhász T. (2023): The Soft Criteria of Competitiveness: A Symbiosis of Trust and Knowledge. Cogent Business & Management, 10(1), p. 2176976. https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2176976

BM. (2022): Magyarország állandó lakossága 2022. január 1.-én. Available at: https://www.nyilvantarto.hu/hu/statisztikak?stat=kozerdeku (Accessed: 27 November 2023).

Bodor Á. – Füzér K. – Szerb L. – Varga A. (2019): A társadalmi tőke szerepe a magyarországi gyors növekedésű vállalatok innovációs tevékenységében. Replika, (111), pp. 9–22. https://doi.org/10.32564/111.2

Bozsik, N. (szerk.) (2011): Nemzetközi gazdaságtan I.: Nemzetközi kereskedelem és versenyképesség. Budapest: SALDO Kiadó. p.188. ISBN: 9789636383763.

Bozsik N. (2018): A magyar élelmiszerek versenypozíciójának alakulása az Európai Unió pia-cán. ACTA CAROLUS ROBERTUS 8(1) pp. 39-51.

Bozsik N. – Magda R. (2021): A magyar élelmiszerek versenypozíciójának alakulása az Európai Unió piacán. Külügyi Szemle, 20(2), pp. 177–202. https://doi.org/10.47707/Kulugyi_Szemle.2021.2.8

Bujdosó, Z., Szűcs, Cs. (2012): A new way of gastronomic tourism:beer tourism Acta Turistica 6(1), 5-20.

Cheng, Y.; Zhu, K.; Zhou, Q.; El Archi, Y.; Kabil, M.; Remenyik, B.; Dávid, L.D. (2023) Tour-ism Ecological Efficiency and Sustainable Development in the Hanjiang River Basin: A Super-Efficiency Slacks-Based Measure Model Study. Sustainability 2023, 15, 6159. https://doi.org/10.3390/su15076159

Csath M. (2019): A versenyképesség puha tényezői- elméleti megalapozás. In Csath M. (ed.) A versenyképesség-mérés változásai és új irányai. Budapest: Dialóg Campus Kiadó, pp. 13–50.

Csath M. (2021): A versenyképesség fogalma és szerepének, mérésének változása: irodalmi át-tekintés. In Csath M. (ed.) Versenyképességi mozaik. Budapest: Akadémiai Kiadó. https://doi.org/10.1556/9789634547587

Csorba L. (2015): A gazdasági verseny. In Csáfor H. (ed.) Múltbeli tapasztalatok, jelenkori felada-tok - Válogatás a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar oktatóinak Tanulmányaiból. Eger: EKF Líceum Kiadó, pp. 73–93. Available at: http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/5392/1/MT%C3%9C%20Gtk%20M%C3%BAltbeli.pdf#page=74

Gali, N. – Niemand, T. – Shaw, E. – Hughes, M. – Kraus, S. – Brem, A. (2020): Social Entre-preneurship Orientation and Company Success: The Mediating Role of Social Performance. Technological Forecasting and Social Change, 160, p. 120230. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120230

Jia, X. (2020): Corporate Social Responsibility Activities and Firm Performance: The Moderat-ing Role of Strategic Emphasis and Industry Competition. Corporate Social Responsibility and Envi-ronmental Management, 27(1), pp. 65–73. https://doi.org/10.1002/csr.1774

Jiang, Y. – Xue, X. – Lo, C.K.Y. – Wu, H. (2019): Corporate Ethical Responsibility in Man-agement Research: Intellectual Bases, Focus, Salience, and Future. Sustainability, 11(8), p. 2368. https://doi.org/10.3390/su11082368

KSH. (2021a): A népesség, népmozgalom főbb mutatói. Available at: https://www.ksh.hu/stadat_files/nep/hu/nep0001.html (Accessed: 31 March 2023).

KSH. (2021b): A népesség összetétele főbb korcsoportok szerint, eltartottsági ráták, öregedési index. Available at: https://www.ksh.hu/stadat_files/nep/hu/nep0004.html (Accessed: 31 March 2023).

KSH. (2023): A települések száma és népessége jogállás szerint, 2023. január 1. Available at: https://www.ksh.hu/stadat_files/fol/hu/fol0007.html (Accessed: 27 November 2023).

Lengyel I. (2003): Verseny és területi fejlődés: térségek versenyképessége Magyarországon. Szeged: JATE-Press. p.454. ISBN 978-963-482-698-9.

Long, W. – Li, S. – Wu, H. – Song, X. (2020): Corporate Social Responsibility and Financial Performance: The Roles of Government Intervention and Market Competition. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 27(2), pp. 525–541. https://doi.org/10.1002/csr.1817

Moradi, M. – Bagherpour Velashani, M.A. – Omidfar, M. (2017): Corporate Governance, Prod-uct Market Competition and Firm Performance: Evidence from Iran. Humanomics, 33(1), pp. 38–55. https://doi.org/10.1108/H-10-2016-0075

Pálfi N. (2019): A kulturális és társadalmi tőke, mint versenyképességi tényező a szakirodalom tükrében. In Csath M. (ed.) A versenyképesség-mérés változásai és új irányai. Budapest: Dialóg Cam-pus Kiadó, pp. 137–164. ISBN 978-615-5945-53-3.

Sajtos L. – Mitev A.Z. (2007): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Budapest: Alinea. p.402. ISBN 978-963-9659-08-7.

Sánta É. – Szakálné Kanó I. – Lengyel I. (2015): Csökkennek az iskolázottság területi egyenlőtlenségei? A felsőfokú végzettségűek területi eloszlása a népszámlálások adatai alapján, 1990–2011. Területi Statisztika, 55(6), pp. 541–555. ISSN 0018-7828.

Smith, R. – Spaaij, R. – McDonald, B. (2019): Migrant Integration and Cultural Capital in the Context of Sport and Physical Activity: A Systematic Review. Journal of International Migration and Integration, 20(3), pp. 851–868. https://doi.org/10.1007/s12134-018-0634-5

Stawasz, E. (2019): Factors That Shape the Competitiveness of Small Innovative Companies Operating in Internatioonal Markets with a Particular Focus on Business Advice. Journal of En-trepreneurship, Management and Innovation, 15(1), pp. 61–82. https://doi.org/10.7341/20191513

Tomay K. (2019): Az összekötő társadalmi tőke (újra)termelődésének terei. Replika, (111), pp. 43–62. https://doi.org/10.32564/111.4

Vinogradov Sz. (2020): A nemzeti versenyképesség puha tényezői, a társadalmi versenyképes-ség. In Csath M. (ed.) Versenyképesség: új elméleti és módszertani megközelítések. Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft, pp. 109–138. ISBN 978-963-531-249-8.

Vörös J. (2018): Termelés- és szolgáltatásmenedzsment. Budapest: Akadémiai Kiadó. ISBN 978 963 454 216 2. https://doi.org/10.1556/9789634542162

Letöltések

Megjelent

2024-07-04

Hogyan kell idézni

Competitiveness of Pharmacies in the Reflection of Consumer Trust and Loyalty. (2024). Acta Carolus Robertus, 14(1), 92-106. https://doi.org/10.33032/acr.5208

Hasonló cikkek

1-10 a 58-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.