Növénykondícionálók élettani hatásának vizsgálata őszi búza nagyparcellás kísérletben

Szerzők

 • Tury Rita Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
 • Tóth Szilárd Zsolt Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
 • Lehoczky Éva Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
 • Láposi Réka Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.33038/jcegi.4489

Kulcsszavak:

plant conditioners, winter wheat, in vivo measurements, spectral vegetation indices

Absztrakt

Vizsgálatunk célja az volt, hogy teszteljük két különböző növénykondícionáló készítmény hatását mezoparcellás kísérletben az őszi búza (Babona) egyes morfológiai paramétereire, termésátlagára és termésminőségére, in vivo terepi mérési módszerekkel a kalászolás kezdetén egyes élettani paramétereire, melyek szoros kapcsolatban vannak a termés mennyiségével és minőségével. Kalászolás kezdetén mértük a levelek relatív klorofill-tartalmát (SPAD-érték), illetve hordozható spektroradiometerrel mértük a levelek reflektanciáját, melyekből olyan a spektrális vegetációs indexek állíthatók elő, melyek segítségével értékelhető a kezelések hatása a levelek klorofill, karotinoid, antocián és víztartalmára, következtethetünk belőle a fotokémiai hatékonyságra és a stresszérzékenységre. Az eredményeket a vegetációs időszakra jellemző kedvezőtlen csapadékeloszlás nagymértékben befolyásolta. A tavaszi csapadékhiány jelentősen visszavetette az állomány fejlődését (a termésátlag az országos és a megyei szint alatt maradt), hatása érzékelhető volt a minőségi paraméterekben is (alacsony nyersfehérje és sikértartalom), de az 1. kezelés pozitív hatása kimutatható volt: nagyobb termésátlagot, jobb minőséget, nagyobb növénymagasságot és kalászhosszt mértünk a kontrollhoz képest. A kalászolás kezdetén egyes spektrális vegetációs indexek a szárazság ellenére is jelezték az 1. kezelés pozitív hatását: magasabb volt a levelek klorofill tartalma, illetve fotokémiai aktivitása, a kontroll esetében pedig a stresszérzékenység és a védő pigmentek mennyisége volt magasabb.

Szerző életrajzok

 • Tury Rita, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

  PhD, assistant professor
  tury.rita@uni-mate.hu

 • Tóth Szilárd Zsolt, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

  PhD, associate professor
  toth.szilard.zsolt@uni-mate.hu

 • Lehoczky Éva, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

  PhD, DSc, professor
  lehoczky.eva@uni-mate.hu

 • Láposi Réka, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

  PhD, associate professor
  laposi.reka@uni-mate.hu

Hivatkozások

AMBRUS A. – BÉLTEKI I. – TÓTH SZ. (2020): Őszi búza tápanyag-visszapótlási rendszerek vizsgálata a termés mennyiségére és minőségére/Investigation of winter wheat nutrient replenishment systems on yield and quality. (In Hungarian) In: Bujdosó et al. (szerk.) XVII. Nemzetközi Tudományos Napok: Környezeti, gazdasági és társadalmi kihívások 2020 után. Tanulmányok Gyöngyös, Magyarország: Károly Róbert Kft. pp. 36–43.

BÉLTEKI I. (2019): Őszi búza fajtákkal végzett kísérletek a tájnak megfelelő fajták kiválasztására/Experiments with winter wheat varieties to select varieties suitable for the landscape. (In Hungarian) 162 p. Szent István University, Doctoral School of Environmental Sciences, Gödöllő.

GABRIEL J.L. – ZARCO-TEJADA P.J. – LOPEZ-HERRERA P.J. – PEREZ-MARTÍN E. – ALONSO-AYUSO M. – QUEMADA M. (2017): Airborne and ground level sensors for monitoring nitrogen status in a maize crop. Biosystem Engineering 160: 124–133. https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2017.06.003

GAMON J.A. – SERRANO L. – SURFUS J.S. (1997): The photochemical reflectance index: an optical indicator of photosynthetic radiation use efficiency across species, functional types, and nutrient levels. Oecologia 112: 492–499. http://dx.doi.org/10.1007/s004420050337

GITELSON A.A. – MERZLYAK M.N. (2004): Non-destructive Assessment of Chlorophyll Carotenoid and Anthocyanin Content in Higher Plant Leaves: Principles and Algorithms. Papers in Natural Resources. 263. http://digitalcommons.unl.edu/natrespapers/263

GRACIA-ROMERO A. – KEFAUVER S.C. – VERGARA-DÍAZ O. – ZAMAN-ALLAH M.A. – PRASANNA B.M. – CAIRNS J.E. – ARAUS J.L. (2017): Comparative Performance of Ground vs. Aerially Assessed RGB and Multispectral Indices for Early-Growth Evaluation of Maize Performance under Phosphorus Fertilization. Front. Plant Sci. 8, 2004. https://doi.org/10.3389/fpls.2017.02004

HOLLÓ S. – PETHES J. – AMBRUS A. (2009): A tartós szerves és műtrágyázás hatása a talaj könnyen oldható foszfortartalmára Kompolton, csernozjom barna erdőtalajon/. Effects of permanent use of organic and mineral fertilizers on easily soluble P content of Chernozem brown forest soil in Kompolt. (In Hungarian) Tartamkísérletek jelentősége a növénytermesztés fejlesztésében. Jubileumi tudományos konferencia. Martonvásár, 2009. október 15. 227–234.

HUANG J. – WANG X. – LI X. – TIAN H. – PAN Z. (2013): Remotely Sensed Rice Yield Prediction Using Multi-Temporal NDVI Data Derived from NOAA's-AVHRR. Plos One, 8(8). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0070816

KAPRINYÁK T. – LÁPOSI R., BEKŐ L. – TÓTH S. (2018): Effects of combined nutrient supply treatments on some physiological parameters of autumn wheat. Acta Agraria Debreceniensis, (150), 241–251. https://doi.org/10.34101/actaagrar/150/1720

LÁPOSI R. – BEKŐ L. – KAPRINYÁK T. – MOLJÁK S. – TÓTH SZ. ZS. (2020): Evaluation of soil bacteria treatments on some physiological parameters of crops by spectral vegetation indices. Ecocycles, 6:1 pp. 134–145. https://doi.org/10.19040/ecocycles.v6i1.167

PEÑUELAS J. – BARET F. – FILELLA I. (1995): Semi-empirical indices to assess carotenoids/chlorophyll a ratio from leaf spectral reflectance. Photosynthetica 31(2): 221–230. https://www.researchgate.net/publication/229084513

RAJCAN I. – DWYER L.M. – TOLLENAAR M. (1999): Note on relationship between leaf soluble carbohydrate and chlorophyll concentrations in maize during leaf senescence. Field Crops Research 63. 1:13–17. http://dx.doi.org/10.1016/S0378-4290(99)00023-4

TÓTH N. (2011): Effects of environmental factors on brewing characteristics of malting barley and malt (In Hungarian). PhD Thesis, Szent Istvan Egyetem. Godollo https://szie.hu/file/tti/archivum/Toth_Nikolett_ertekezes.pdf

ZARCO-TEJADA P.J. – USTIN S.L. – WHITTING M.L. (2005): Temporal and Spatial Relationships between Within-Field Yield Variability in Cotton and High-Spatial Hyperspectral Remote Sensing Imagery. Agronomy Journal, 97(3): 641–653. https://doi.org/10.2134/agronj2003.0257

Website 1: http://agromag.hu/wp-content/uploads/2022/06/Babona_2022.pdf Letöltés dátuma: 2022. október

Website 2: http://agromag.hu/termek/babona/ Letöltés dátuma: 2022. október

Website 3: KSH 2021. https://www.ksh.hu/stadat_files/kor/hu/kor0037.html Letöltés dátuma: 2022. október

Website 4: KSH 2021: https://www.ksh.hu/stadat_files/mez/hu/mez0073.html Letöltés dátuma: 2022. október

Website 5: KOVÁCS A. és ERDŐDINÉ MOLNÁR ZS. (2019): A növényzet műholdas megfigyelése – vegetációs indexek/ Satellite monitoring of vegetation - vegetation indices. (In Hungarian) https://www.met.hu/ismeret-tar/erdekessegek_tanulmanyok/index.php?id=2420&hir=A_novenyzet_muholdas_megfigyelese_%E2%80%93_vegetacios_indexek Letöltés dátuma: 2023.01.31.

Letöltések

Megjelent

2023-06-14

Folyóirat szám

Rovat

Cikk szövege

Hogyan kell idézni

Növénykondícionálók élettani hatásának vizsgálata őszi búza nagyparcellás kísérletben. (2023). Journal of Central European Green Innovation, 11(1), 3-14. https://doi.org/10.33038/jcegi.4489