Szerkesztőségi irányelvek

Küldetésnyilatkozat: Az Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing egy 2004-ben alapított és azóta legalább évi két számmal működő folyóirat. A megjelenés az első időszakban online és nyomtatásban is biztosított volt, 2018-tól a folyóirat csak online elérhető el. A tudományos folyóirat az élelmiszer-gazdaság, az élelmiszer-fogyasztási szokások, a táplálkozáskutatások, agrár- és élelmiszeripari termékek kereskedelme és értékesítése, marketingsajátosságai területéről közöl tudományos eredményeket. Rovataink között szakmai élet számára szánt konferencia-beszámolók, termék- és technológiaiinnováció-leírások, valamint vállalati jó gyakorlatok is szerepelnek. A lap nyelve elsősorban magyar, de lehetőség van angol nyelvű közlemények beküldésére is.

Kulcsszavak: élelmiszer, fogyasztás, piac, kereslet, innováció, termék, ökonómia, táplálkozás

A folyóirat nyelve: magyar és angol

Lektorálás: A folyóirat lektorálása kettős-vak módon történik. A beküldött kéziratok anonim bírálati folyamatban két szakmai bíráló által kerülnek véleményezésre.

Pénzügyi feltételek: A kiadó a szerzőknek a benyújtott kéziratok elbírálásáért, illetve elfogadás esetén történő közléséért díjat nem számít fel. A folyóirat azonnali nyílt hozzáférést biztosít a tartalomhoz, pénzügyi és jogi korlátozások nélkül lehetőséget ad a tudományos eredmények szabad és jogszerű újrafelhasználására.  

Szabad hozzáférési jogosultság: A folyóirat Open Access (Gold). Cikkeire a Creative Commons 4.0 standard licenc alábbi típusa vonatkozik: CC-BY-NC-ND-4.0. Ennek értelmében a mű szabadon másolható, terjeszthető, bemutatható és előadható, azonban nem használható fel kereskedelmi célokra (NC), továbbá nem módosítható és nem készíthető belőle átdolgozás, származékos mű (ND). A licenc alapján a szerző vagy a jogosult által meghatározott módon fel kell tüntetni a szerző nevét és a szerzői mű címét (BY). A folyóirat a szerzők számára időbeli korlátozás nélkül és díjmentesen engedélyezi, hogy kézirataiknak a szerkesztőség által elfogadott, akár a bírálói javításokat is tartalmazó, de nem végleges változatait (pre-print verzióit) közzétegyék (e-mailen, a szerző vagy intézménye honlapján, illetve a szerző intézményének, egyetemének zárt vagy korlátozás nélkül elérhető repozitóriumában, illetőleg egyéb non-profit szervereken). Amikor a szerző ily módon terjeszti művét, figyelmeztetnie kell olvasóit, hogy a szóban forgó kézirat nem a mű végső, kiadott változata. Ha a cikk végső változata már megjelent nyomtatott, illetve online formában, mindenképpen javasolt és engedélyezett a szerzőnek ezen (post-print) változatot használnia. Ebben az esetben meg kell adnia a folyóiratbeli megjelenés pontos helyét, adatait is. A szerző a közlemény szerzői jogait megtartja, esetleges másodközlés esetén azonban a cikk első megjelenésének bibliográfiai adatait is közölnie kell.

A folyóirat indexálása és archiválása: A folyóiratot a Google Scholar, a CrossRef, a Matarka és az MTMT indexeli. A cikkek feltöltését az MTMT-be a kiadó munkatársai végzik. A cikkek archiválása a REÁL repozitóriumban történik, teljes szövegű, nyílt hozzáférését biztosítja továbbá a KEA, az EPA és a folyóirat honlapja.

Adatvédelmi nyilatkozat: A szerkesztőség számára megadott nevek és e-mail címek kizárólag saját használatra szolgálnak, azokat csakis a felhasználó által beállított célokra használjuk fel, harmadik fél számára nem adjuk ki.