Hagyományos magyar termékek marketingstratégiája, különös tekintettel a táplálkozási előnyök szerepére

Szerzők

  • Zoltán Szakály Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Ökonómiai és Szervezési Intézet, Marketing és Minőségtani Tanszék (Kaposvári University, Faculty of Economics, Institute of Economics and Organization, Department of Marketing and Quality Management) H-7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
  • Csaba Sarudi Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdasági és Pénzügyi Intézet, Regionális Gazdaságtani Tanszék (Kaposvári University, Faculty of Economics, Institute of Ecomomics and Finance, Department of Regional Economics) H-7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.

Absztrakt

A kutatási téma jelentőségét az adja, hogy 2004-ben, az immár 25 országra bővülő Európai Unióban nehéz piaci körülmények, erős konkurenciaharc és importverseny várja a hazai agrártermékeket. A fejlesztési stratégia egyik lehetősége a versenyszférához tartozó ágazatok pozíciójának erősítése. A másik csoportba a nem közvetlenül a versenyszférába sorolható olyan sajátos, jelentős magyar múlttal rendelkező ágazatok tartoznak, amelyek fejlesztése a környezet- és tájgazdálkodáshoz, a turisztikai, a foglalkoztatási, a vidékfejlesztési és a jövedelem-kiegészítési feladatokhoz kapcsolódik. A piacon való talpon maradás és térnyerés egyik lehetséges módja az őshonos, hagyományos és tájjellegű állat- és növényfajok, -fajták ill. termékek (hungarikumok) értékeinek felismerése és megerősítése. A hungarikumok tartalmi lényegét az adja, hogy egyedien és egyedülállóan magyarok, kötődnek a vidékhez és a tájhoz, az agroökonómiai viszonyok révén pedig a régióhoz.A szerzők az előadás keretében két hungarikumnak minősülőállatfaj (ezen belül egy-egy fajta), a magyar szürke szarvasmarha és a mangalica sertés, valamint két növényi termék, a makói vöröshagyma és a fűszerpaprika piaci értékelését mutatják be. Elemzik a vizsgált nemzeti termékek erősségeit és gyengeségeit, ill. a piaci lehetőségeket és veszélyeket. A négy kiemelt hungarikum esetében felvázolják a közös marketingstratégia alapelemeit, a lehetséges célpiacokat és a marketingmixet alkotó eszközöket, rámutatva a közösségi marketing lehetőségeire.

##submission.downloads##

Megjelent

2004-02-15

Hogyan kell idézni

Szakály, Z., & Sarudi, C. (2004). Hagyományos magyar termékek marketingstratégiája, különös tekintettel a táplálkozási előnyök szerepére. Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing, 1(1-2), 91–100. Elérés forrás https://journal.uni-mate.hu/index.php/etm/article/view/7

Folyóiratszám

Rovat

Cikkek

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 4 > >>