Kényelmiélelmiszer-fogyasztási szokások és -fogyasztói csoportok

Szerzők

  • Plasek Brigitta Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék (Szent István University, Faculty of Food Science, Department of Food Economics) H-1118 Budapest, Villányi út 29-43
  • Nagy Evelin Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék (Szent István University, Faculty of Food Science, Department of Food Economics) H-1118 Budapest, Villányi út 29-43
  • Temesi Ágoston Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék (Szent István University, Faculty of Food Science, Department of Food Economics) H-1118 Budapest, Villányi út 29-43 https://orcid.org/0000-0001-6128-6653

DOI:

https://doi.org/10.33567/etm.2288

Kulcsszavak:

kényelmi élelmiszer, fogyasztói magatartás, attitűdök, fogyasztói csoportok

Absztrakt

A folyton fejlődő, globalizálódó világban a társadalmunk mai életvitelének és fogyasztási szokásainak egyre gyorsabb változását figyelhetjük meg. Napjainkban a társadalom széles rétegének életvitele egy egyre növekvő igényt formál olyan élelmiszerek iránt, amik azonnal fogyaszthatók vagy nagyon kis energia vagy idő befektetésével elkészíthetők. Erre az élelmiszeripar már ma is rengeteg lehetőséget kínál és a kényelmi élelmiszerek széles termékskálával találkozhatunk a boltok polcain. Élelmiszergyártók előrejelzései szerint a kényelmi élelmiszerek kategóriájának fontossága tovább fog nőni az elkövetkezendő években.
Kutatásunkban a kevés hazai forrásra való tekintettel, arra kerestük a választ, hogy mi jellemző a kényelmiélelmiszer-fogyasztásra hazánkban, valamint milyen fogyasztói csoportokat különböztethetünk meg. Fogyasztói megkérdezéses módszerrel, valószínűségi mintavétellel 500 fő megkérdezése valósult meg. Varianciaanalízis segítségével vizsgáltuk a különböző demográfiai csoportok és az attitűdállítások közötti szignifikáns különbségeket (p < 0,05). Eredményeink alapján elmondható, hogy a kényelmi élelmiszerek, konyhakész termékek fogyasztása inkább a férfiakra, és a fiatalabb korosztályokra jellemzők. Azok a korosztályok, akikre kevésbé jellemző a kényelmi élelmiszerek fogyasztása (50–59, 60–75), gyakrabban főznek hétvégente legalább egy óra hosszan, míg azok a korosztályok, akik több kényelmi élelmiszert fogyasztanak (18–29, 30–39) ritkábban töltenek ennyi időt a konyhában. Továbbá, inkább a középfokú végzettséggel rendelkezők esetében jellemző a kényelmi élelmiszerek választása, míg az alacsonyabb végzettségű, ill. felsőfokú tanulmányokkal rendelkezőkre ez kevésbé jellemző.
Klaszteranalízis segítségével négy fogyasztói csoportot különítettünk el, a kényelmi élelmiszerekkel szemben közömbösek, a kényelmi élelmiszer keresők, a kényelmi élelmiszer kerülők és a főzéskerülők csoportjait.

Downloads

Megjelent

2018-12-17

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek