Táplálkozásmarketing, egy új stratégia a magyar élelmiszer-gazdaságban

Szerzők

  • Zoltán Szakály Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Ökonómiai és Szervezési Intézet Marketing és Minőségtani Tanszék (Kaposvári University, Faculty of Economics, Institute of Economics and Organization, Deparment of Marketing and Quality Management) H-7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.

Absztrakt

A tanulmányban a szerző elsőként tisztázza a táplálkozásmarketing fogalmát, illetve helyét a modern marketingben. Megállapítja, hogy a civilizációs betegségek terjedéséért számos tényező felelős, köztük az egyik legfontosabb a táplálkozás milyensége. A magyar lakosság egészségi állapota világviszonylatban a legrosszabbak közé tartozik, amelyet, jól tükröz a születéskor várható élettartam és a halálozási ráta kedvezőtlen alakulása. Bizonyítást nyert az is, hogy a halandósági mutatók sokkal kedvezőtlenebbek, mint azt az élelmiszerfogyasztás szerkezete indokolná, ennek ellenére táplálkozásunk minősége még messze elmarad az optimálistól. Megállapítja azt is, hogy a magyar lakosság élelmiszerfogyasztásának alakulását kedvezőtlenül befolyásolják a fogyasztói tévhitek, valamint az élelmiszerekkel kapcsolatos bizalmatlanság.  A vázolt  egészségügyi és táplálkozási anomáliák felszámolásában kulcsszerepet   tölthetnek be a  jövő stratégiai élelmiszerei, amelyek közül a szerző a funkcionális, az organikus és a regionális élelmiszerek piaci   helyzetét   és   lehetőségeit elemzi.   Megállapítja, hogy vizsgált élelmiszercsoportok megkülönböztető és jól kommunikálható termékjellemzőkkel, táplálkozási előnyökkel rendelkeznek, éves növekedési potenciáljuk pedig messze meghaladja a hagyományos termékekét.  A vázolt élelmiszerkategóriák piaci pozícionálásában kulcsszerepe van az  ún. táplálkozásmarketing-tevékenységnek, ezért meghatározásra kerülnek a táplálkozásmarketing stratégia  fontosabb  területei.  A szerző bízik abban, hogy  a  kutatás  eredményei  elősegítik  a magyar lakosság táplálkozásának közelítését az optimális értékekhez.

Downloads

Megjelent

2004-02-15

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek