1.
Nógrádiné Pócs L, Gyöngyösiné Szabó J. Törvények, kompetenciák, kérdések – a felnőttoktatás válsá-gának korrajza a XXI. század első harmadából. Act Sci Soc [Internet]. 2014. február 15. [idézi 2021. december 6.];(41):143-50. Elérhető: https://journal.uni-mate.hu/index.php/asc/article/view/344