[1]
L. Nógrádiné Pócs és J. Gyöngyösiné Szabó, „Törvények, kompetenciák, kérdések – a felnőttoktatás válsá-gának korrajza a XXI. század első harmadából”, Act Sci Soc, sz. 41, o. 143–150, febr. 2014.