Nógrádiné Pócs, L. és Gyöngyösiné Szabó, J. (2014) „Törvények, kompetenciák, kérdések – a felnőttoktatás válsá-gának korrajza a XXI. század első harmadából”, Acta Scientiarum Socialium, (41), o. 143–150. Elérhető: https://journal.uni-mate.hu/index.php/asc/article/view/344 (Elérés: 6 december 2021).