(1)
Nagyné Árgány, B. A tanodahálózat Szerepe és lehetőségei a hátrányos Helyzetű Gyermekek tehetséggondozásában. Act Sci Soc 2015, 109-123.