(1)
Nógrádiné Pócs, L.; Gyöngyösiné Szabó, J. Törvények, kompetenciák, kérdések – a felnőttoktatás válsá-gának Korrajza a XXI. Század Első harmadából. Act Sci Soc 2014, 143-150.