(1)
Tóthné Heim, L. A kölcsönösségen Alapuló géphasználati formák megvalósíthatóságának kérdései a Dél-Dunántúl régióban. Act Sci Soc 2011, 45-55.